header image

28ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Αποφάσεις

ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΣ


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με τη λήξη του 28ου Πανελλαδικού Συνέδριου της ΟΤΟΕ άρχισε μια νέα περίοδος για το συνδικαλιστικό κίνημα των τραπεζοϋπαλλήλων.

Μια νέα περίοδος κατά την οποία η ΟΤΟΕ καλείται να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες και τα προβλήματα των εργαζομένων.

Γνωρίζουμε, ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία κοινωνικά, πολιτικά και συνδικαλιστικά και για να προχωρήσουμε αποτελεσματικά, πρέπει να αντλήσουμε δυνάμεις και εμπειρία από το ιστορικό μας παρελθόν.

Γι’ αυτό, λοιπόν, σήμερα στις δύσκολες συνθήκες της ολομέτωπης επίθεσης που δέχεται ο κλάδος μας, από την κυβέρνηση και τις Διοικήσεις των Τραπεζών, πρέπει να απαντήσουμε με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Να παρέμβουμε αποφασιστικά στις εξελίξεις και στα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις τράπεζες, ώστε ο κλάδος μας να διασφαλίσει σε όλες τις συνθήκες το παρόν και το μέλλον του.

Απευθυνόμαστε σε σας και σε όλους τους εργαζόμενους στις τράπεζες και σας ζητάμε να κάνετε δική σας υπόθεση την πορεία της ΟΤΟΕ και να συμμετέχετε μαζικά και αγωνιστικά σε όλα τα επίπεδα της παρέμβασης και δράσης της.

Στην κατεύθυνση αυτή το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, καθόρισε τις προτεραιότητες του Προγραμματισμού Δράσης για την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τις αποφάσεις του 28ου Συνεδρίου του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων.

Οι προτεραιότητες αυτές είναι σαφείς και συγκεκριμένες και αφορούν στους παρακάτω βασικούς στόχους:


ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ
Αναλαμβάνουμε Συνδικαλιστικές, Νομικές και Πολιτικές πρωτοβουλίες, με στόχο την καθιέρωση θεσμικού συνομιλητή εκ μέρους των τραπεζών. Η προώθηση αυτού του στόχου είναι καθοριστικής σημασίας στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, που ανοίγονται καθημερινά θέματα, τα οποία αφορούν στην αναζήτηση λύσεων, μέσω συμφωνιών, για τους εργαζόμενους στις τράπεζες.


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Η ΟΤΟΕ θα συνεχίσει σταθερά και με συνέπεια:
Α) Τις παρεμβάσεις της και την υποστήριξή της προς τους Συλλόγους για τις προσφυγές, τις οποίες έχουν προωθήσει και θα προωθήσουν στο μέλλον στα Ελληνικά Δικαστήρια και στις Διεθνείς Οργανώσεις, ενάντια στους αντιασφαλιστικούς Νόμους που ψήφισε η Κυβέρνηση, για την προάσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Β) Τις πρωτοβουλίες διαλόγου με την Κυβέρνηση και τις Τράπεζες, που θα έχουν την αφετηρία τους στο σημείο ΜΗΔΕΝ με στόχο τη συνολική ρύθμιση του θέματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις σεβασμού των Συλλογικών Συμβάσεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων – σύμφωνα και με τις συστάσεις της Έκθεσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ-ILO) – που γνωστοποιήθηκαν πρόσφατα στην ΟΤΟΕ και κοινοποιήθηκαν στην Κυβέρνηση.


ΥΓΕΙΑ
Ανοίγουμε τις διαδικασίες εκείνες, που είναι απαραίτητες για την προώθηση της πρότασής μας για τον Ενιαίο Φορέα Υγείας Τραπεζοϋπαλλήλων.
Η πρόταση της ΟΤΟΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός Ενιαίου Ταμείου Υγείας των τραπεζοϋπαλλήλων, που θα προκύψει από την αξιοποίηση των επιμέρους Ταμείων Υγείας και από την ενοποίησή τους σε έναν Φορέα, που θα παρέχει βελτιωμένη περίθαλψη σε όλα τα επίπεδα (πρόληψη-θεραπεία), σε όλους τους εργαζόμενους.


ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Παρεμβαίνουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές οικογένειες και οι πολίτες στις σχέσεις τους με τις Τράπεζες.
Χωρίς να παραγνωρίζεται ο κλαδικός συνδικαλιστικός ρόλος της ΟΤΟΕ, που αφορά στην υπεράσπιση και προώθηση των συμφερόντων των τραπεζοϋπαλλήλων ή παρέμβασή της σε κοινωνικό επίπεδο για τα θέματα που αφορούν στις σχέσεις της κοινωνίας και των τραπεζών, αποτελεί ένα ιδιαίτερο και διαχρονικά επίκαιρο κοινωνικό καθήκον.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Συνεργαζόμαστε με τους Συλλόγους για την υπεράσπιση Νόμων και Συμβάσεων, που αφορούν ωράρια, αμοιβές, αξιολόγηση κλπ, με στόχο την απόκρουση των εργοδοτικών επιθέσεων, που αποτελούν συχνό φαινόμενο το τελευταίο διάστημα.
Η υπεράσπιση των Συλλογικών Συμβάσεων, οι οποίες αποτελούν κατακτήσεις του τραπεζοϋπαλληλικού συνδικαλιστικού κινήματος, είτε σε πρωτοβάθμιο, είτε σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, είναι καθήκον όλων μας.


ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σχεδιάζουμε τη διοργάνωση μέχρι το τέλος του 2007 Θεματικού Συνεδρίου για τις Εργασιακές Σχέσεις και τις αναδιαρθρώσεις που συντελούνται στο χώρο των τραπεζών.

Η διερεύνηση των εξελίξεων στις τράπεζες είναι αναγκαία, προκειμένου η ΟΤΟΕ να είναι έτοιμη εγκαίρως και τεκμηριωμένα, με θέσεις και απόψεις ουσιαστικής παρέμβασης και δράσης, με στόχο την αποτελεσματική υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμματικών στόχων της ΟΤΟΕ της τρέχουσας περιόδου απαιτείται η ενεργοποίηση ολόκληρου του μηχανισμού της, του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας, των Γραμματειών Ευθύνης, του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, των Νομαρχιακών Παραρτημάτων και όλων των Συλλόγων μελών της.

Στόχος μας είναι να κάνουμε πράξη το συνδικαλισμό της απλής, καθημερινής παρουσίας κοντά στα μεγάλα και μικρά προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους μας, ζητώντας ταυτόχρονα την ενεργητική συμμετοχή τους στη δράση της ΟΤΟΕ.

Έχουμε τη βεβαιότητα, ότι μπορούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να κάνουμε πραγματικότητα τους στόχους μας, να οδηγήσουμε την ΟΤΟΕ σε μια νέα περίοδο αποτελεσματικής παρέμβασης και δράσης και να δικαιώσουμε στην πράξη – και σήμερα – την ιστορική διαδρομή του συνδικαλιστικού κινήματος των τραπεζοϋπαλλήλων.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ        ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθήστε μας