Η Γραμματεία Ασφαλιστικού και Κοινωνικής Πρόνοιας της Ο.Τ.Ο.Ε. θεσμοθετήθηκε στο 22ο Συνέδριο της ομοσπονδίας, τον Οκτώβριο του 1993.

Ως επιτελικό όργανο καθημερινής δράσης, ανάλυσης και τεκμηρίωσης της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ., είναι ένας θεσμός, που στηρίζει την Ο.Τ.Ο.Ε., αναπτύσσοντας ένα αρκετά αξιόλογο, πιστεύουμε έργο, με τη δημιουργία και προβολή ενός αξιόπιστου, τεκμηριωμένου και έγκυρου συνδικαλιστικού λόγου, ο οποίος αφορά στην εξειδίκευση των θέσεων της, στον κρίσιμο τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης.