ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ

 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΟ ΕΙΣΗΓΑΓΕ ΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΩΜΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 57                   

Α) Τα Ταμεία Κύριας σύνταξης της Εθνικής και της Αγροτικής εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το Ν. 3029/02 μέχρι 31/12/05 ΜΟΝΟΝ, αν ενταχθούν τα επικουρικά ταμεία της ΕΤΕ-ΑΤΕ στο ΕΤΑΤ, επειδή στα Δ.Σ. αυτών των ταμείων την πλειοψηφία έχουν οι εργαζόμενοι. Αυτός είναι ο εκβιασμός γνωρίζοντας τα προβλήματα, που υπάρχουν στα άνω Ταμεία. Το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3029/02 προβλέπει την διαδικασία ένταξης των Ταμείων Κύριας Σύνταξης μέχρι τις 31/12/2007.Προς τι λοιπόν το σχετικό άρθρο;

Αν ένα ταμείο επικουρικό της ΕΤΕ ή της ΑΤΕ δεν πάρει απόφαση για ένταξη στο λεγόμενο ΕΤΑΤ παύει να ισχύει ο Ν. 3029/02 για την ένταξη των Ταμείων Κύριας Σύνταξης;

Β) Τις εισφορές του εργοδότη τις μειώνει σταδιακά σε πέντε (5) χρόνια από το 26,5% σε 13,33% - οι εισφορές των ασφαλισμένων μειώνονται αυτόματα από 11% σε 6,67% από 1-1-2006.

Γ) Δεν αναφέρει τη χρηματοδότηση της ένταξης των Ταμείων Κύριας Σύνταξης, με βάσει το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 3029/02.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 58

Α) Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΕΤΕΑΜ όλων των ασφαλισμένων, όλων των Ταμείων αναδρομικά από 1-1-2005. Χωρίς νέες εισφορές τα Ταμεία οδηγούνται σε μαρασμό και σε αργό ‘’θάνατο’’. Διαχωρισμός και εκβιασμός συγχρόνως.

Β) Στο ΕΤΕΑΜ ασφαλίζονται όλοι οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι μέχρι την 31/12/2004, μετά τη διάλυση των ταμείων τους. Αν δεν διαλυθούν τα Ταμεία θα είναι Ταμεία με ημερομηνία λήξης με απρόβλεπτες συνέπειες. Εκβιασμός και πάλι.

Γ) Η εισφορά ασφαλισμένων και εργοδοτών στο ΕΤΕΑΜ είναι 3+3=6% επί όλων των αποδοχών και μέχρι του πλαφόν των 2.140 € . Για τις παραπάνω αποδοχές των 2.140 €, δεν καταβάλλονται εισφορές.

Δ) Εξαιρείται η Τράπεζα της Ελλάδος ως μη πιστωτικό ίδρυμα.

Ε)Οι εξαγορές ή αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης αναγνωρίζεται ως χρόνος στο ΕΤΕΑΜ (ασαφής η παράγραφος, εννοεί μόνο ως χρόνος καταβολής μεγαλύτερης σύνταξης και όχι ως χρόνος προϋπόθεσης εξόδου;).

ΣΤ) Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ό,τι διατάξεις έχει το ΕΤΕΑΜ.

Υπόψιν ότι το ΕΤΕΑΜ δίνει σύνταξη, αφού καταβληθεί η σύνταξη πρώτα από τον Κύριο φορέα (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

Ζ) Οι αυξήσεις των συντάξεων θ’ ακολουθούν την εισοδηματική πολιτική και όχι τις αυξήσεις των ΣΣΕ της ΟΤΟΕ και των εκάστοτε επιχειρησιακών συμβάσεων των Συλλόγων. Αυτό σημαίνει μείωση της αύξησης των συντάξεων σταδιακά από το πρώτο έτος για τους συνταξιούχους, που ακολουθούσαν τους μισθούς των ενενεργεία εργαζομένων.

Η) Οι συνταξιούχοι των επικουρικών ταμείων μετά τη διάλυση των Ταμείων, εντάσσονται στο ΕΤΕΑΜ.

Θ) Θα υπάρξει και άλλη μείωση της αύξησης των συντάξεων, όταν οι ασφαλισμένοι ενταχθούν στο ΕΤΕΑΜ. Με βάσει τον υπολογισμό σύνταξης του ΕΤΕΑΜ π.χ. στα 35 έτη ασφάλισης, στην 28η κλάση, η σύνταξη είναι 524,26 € (για το 2005),  δίνεται αύξηση μόνο στα 191 €, στο δε υπόλοιπο ποσό δεν δίνεται αύξηση. Σήμερα το ποσό του κατώτατου ορίου σύνταξης του ΕΤΕΑΜ, αυξημένο κατά 50% (25,56 × 5 = 127,8 + 50% = 63,9, Σύνολο 191,7 €). Σε αυτό το ποσό θα δοθεί η αύξηση της εισοδηματικής πολιτικής.

 ΑΡΘΡΟ 59

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΜ

 Α) Εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών 3+3=6% μέχρι του ποσού των 2.140 €.

Β) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92 που καταβάλλουν μεγαλύτερες εισφορές (π.χ. Εμπορικής 7,25% εντός τριετίας προσαρμόζονται σε 4,50% -  ΕΤΕ 3,50% - Γενικής 4% - Πίστεως 3,5% κ.τ.λ.).

Γ) Ο εργοδότης εντός δέκα (10) ετών θα καταβάλει για τους συνταξιούχους το ποσό που χρειάζεται για τις συντάξεις τους από το ΕΤΕΑΜ ύστερα από μελέτη.

Χωρίς αναλογιστική μελέτη, που θα αποτυπώνει το ακριβές αναλογιστικό έλλειμμα, οι Τράπεζες δε θα δεχθούν περισσότερα από τα μυστικά συμφωνημένα ποσά με το Υπουργείο. Παράλληλα δύναται ο εργοδότης να εξοφλήσει το ποσό με εργοδοτική εισφορά πολλαπλάσια του ποσοστού του ΕΤΕΑΜ. Δηλαδή πόσο; 4% - 5% ή 9%, που καταβάλει η ΕΤΕ και η ΑΤΕ;

 ΑΡΘΡΟ 60

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΤ

Α) Ιδρύεται το ΕΤΑΤ (έκλεψαν την ονομασία για να δημιουργήσουν σύγχυση) εντός μηνός από τη ψήφιση του νόμου. Το ΕΤΑΤ δεν είναι Ταμείο, αλλά θεσμός διαμεσολάβησης μεταξύ ασφαλισμένων και ΕΤΕΑΜ με τη Νομική μορφή Ν.Π.Δ.Δ. Είναι ταμείο θνησιγενές, χωρίς εισφορές και με συγκεκριμένη διάρκεια ‘’ζωής’’.

 ΑΡΘΡΟ 61                   

ΣΚΟΠΟΣ

Α) Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τη διαφορά σύνταξης μεταξύ των υφισταμένων επικουρικών ταμείων και του ΕΤΕΑΜ. Οι από 1-1-93 μέχρι 31/12/2004 ασφαλισμένοι, που είχαν αυτό το δικαίωμα, το χάνουν.

Β) Oι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τα οικεία ταμεία ή κλάδους ή ειδικούς λογαριασμούς ή ενώσεις προσώπων για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 δεν θίγονται. Εδώ έπρεπε να γραφεί η λέξη με τα καταστατικά τους, για να είναι πιο σαφής η διάταξη. Ας ελπίσουμε ότι δεν μας επιφυλάσσουν εκπλήξεις. Διαχωρίζει τους ασφαλισμένους στη γνωστή προσφιλή τους μέθοδο. Διαχωριστικές γραμμές παντού.

 Γ) Στα ταμεία της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ-ALPHA BANK, το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις με τις προϋποθέσεις των καταστατικών τους, ως τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-92.

Δ) Η καταβολή πρόσθετης συνταξιοδοτικής παροχής, για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993, στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων για το χρονικό διάστημα από 1.1.1993 έως την υπαγωγή στο ΕΤΑΤ, για το οποίο έχουν καταβάλλει επιπλέον πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές από τις κατά νόμο προβλεπόμενες του ΕΤΕΑΜ. Προϋποθέσεις – Τρόπος υπολογισμού της παροχής,  καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης ύστερα από ειδική οικονομική μελέτη.

Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους λεγόμενους κατ’ αυτούς παλιούς ασφαλισμένους και στα όρια ηλικίας και στις προϋποθέσεις, πληρώνοντας την ίδια εισφορά.

Θα τους δώσουν μια παροχή, όταν θα συνταξιοδοτηθούν με τα δυσμενέστερα όρια ηλικίας.

Μέχρι τότε θα έρθουν άλλα Νομοσχέδια, που θα αφαιρέσουν την συγκεκριμένη παροχή. Αναφέρεται στους ασφαλισμένους στο ΤΕΑΠΕΤΕ και στο ΤΑΠ Πίστεως.

 Ε) Στους ασφαλισμένοι από 1/1/93 καταργούνται τα όρια ηλικίας και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης στα πιο άνω ταμεία. Προσδοκίες- εισφορές μεγαλύτερες γι’ αυτούς δεν έχουν σημασία, παρά μόνον την ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ και εξίσωση ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ.

ΣΤ) Θα εισπράττει τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη. Τι ποσοστό;

 Ζ) Θα απονέμει τις συντάξεις στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΤ.

Η) Θα λειτουργεί ως φορέας διαμεσολάβησης μεταξύ ΕΤΑΤ – ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

Πόσο διάρκεια ζωής θα έχει ο διαμεσολαβητής;

Μόλις τελειώσει και ολοκληρώσει τις διαδικασίες δε θα έχει λόγο ύπαρξης και μετά μένει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

 ΑΡΘΡΟ 62                   

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΤΑΤ

Α) Στο ΕΤΑΤ υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι ασφαλισμένοι, που είναι στα υφιστάμενα επικουρικά ταμεία μετά τη διάλυσή τους

Β) Η ένταξη των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΤ πραγματοποιείται με αίτηση του εργοδότη ή του Ταμείου μετά τη διάλυση των επικουρικών ταμείων, ανεξαρτήτως της μορφής, που έχει το καθένα.

Γ) Κινητή και ακίνητη περιουσία των επικουρικών ταμείων περιέρχεται στο ΕΤΑΤ.

Δ) Η οποιαδήποτε εκκρεμοδικία μεταξύ ασφαλισμένων και ταμείων συνεχίζεται με διάδικους τα υφιστάμενα επικουρικά ταμεία.

Ε) Εάν τα ταμεία δε διαλυθούν και υπάρχουν δικαστικές αντιδικίες σε θέματα , που αφορούν ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά ζητήματα, το ΕΤΑΤ με αίτηση του εργοδότη ή του Ταμείου αναλαμβάνει να διεκπαιρεώσει τις υποθέσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ταμείων. Το ΕΤΑΤ δεν αναλαμβάνει δικαστικές αντιδικίες μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων, στο πλαίσιο των ιδιωτικών συμφωνιών. Η διάλυση ενός Ταμείου γίνεται μέσα από τις καταστατικές του διατάξεις, όπου αυτό αναφέρεται.

Υπάρχουν Ταμεία όπου δεν υπάρχει άρθρο ή παράγραφος, που να προβλέπει την διάλυσή τους. Ο εργοδότης μονομερώς καταγγέλλει την σύμβαση και συγχρόνως  κάνει αίτηση υπαγωγής των ασφαλισμένων και συνταξιούχων στο ΕΤΑΤ. Αν σε ένα Ταμείο υπάρχουν πολλοί εργοδότες, δύναται σε έναν ή σε όλους, να αποχωρήσουν από το Ταμείο και να εντάξουν τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΤ.

ΣΤ) Τράπεζα, η οποία δεν έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις, μπορεί να τις αποτυπώσει, λαμβάνοντας υπόψη το κεφάλαιο του νόμου. Δηλαδή προαποφασισμένη η διάλυση των ταμείων.

ΑΡΘΡΟ 63                   

ΠΟΡΟΙ ΕΤΑΤ.

Α) ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ALPHA BANK-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ύστερα από μελέτη θα καταβάλουν εντός δέκα (10) ετών το ποσό – εισφορά, που χρειάζεται για την προσυνταξιοδότηση των ασφαλισμένων μέχρι 31-12-92. Το ποσό , που θα αποτυπωθεί στην οικονομική μελέτη μετά την ψήφιση του νόμου, θα βρει τις Τράπεζες αντίθετες, με συνέπειες στην χρηματοδότηση του ΕΤΑΤ

 Β) Η περιουσία των υφιστάμενων επικουρικών ταμείων εντάσσεται στο ΕΤΑΤ και κάθε πρόσοδοι περιουσίας των Ταμείων.

 ΑΡΘΡΑ 64 ΚΑΙ 65                    

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΤ

Α) Ενημέρωση – εξυπηρέτηση – φάκελοι συνταξιοδότησης διεκπαιρέωση συντάξεων σε συνεργασία με τα υφιστάμενα ταμεία (άρα θα υπάρχουν προφανώς ως οργανωτική λειτουργία) με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, όπως και άλλα τεχνικής φύσεως θέματα.

 ΑΡΘΡΟ 66                   

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α) Εκδίδει προσωρινές συντάξεις Κύριας και Επικουρικής μέχρι τα όρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

Β) Εάν η σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ είναι μικρότερη της προσωρινής του ΕΤΑΤ, τότε το ποσό συμψηφίζεται στην οριστική του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

 ΑΡΘΡΟ 67                   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ –

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΤ

Δεν υπάρχει σχόλιο μόνον προς το εξής: Μας έδιναν την πλειοψηφία στο Δ.Σ. του νέου Ταμείου, 6 μέλη από τα 9 (δε τη θέλαμε και τους ευχαριστήσαμε).Τώρα μας παραχωρούν μία (1) θέση στο Δ.Σ.. Άποψή μου είναι να μην την αποδεχτούμε. Αν θέλουν ας διορίσουν.

Ελλείψει καταστατικού γίνεται προσπάθεια και αυτή ημιτελής, να προσδιορίσουν κάποια θέματα καταστατικών διατάξεων μέσα από τα άρθρα 64 – 65 – 66 – 67 και 68.

 ΆΡΘΡΟ 69

 Α)  Προγράμματα εθελούσιας εξόδου βαρύνουν εξολοκλήρου το κόστος της  δαπάνης αυτής.

Μέχρι πρόσφατα το Σ.Κ. διεκδικούσε προς πάσα κατεύθυνση (Τράπεζες – Κυβέρνηση) το κόστος των εθελούσιων εξόδων των Τραπεζών να μην το επιβαρύνονται τα Ταμεία μας, αλλά οι Τράπεζες.

Η Κυβέρνηση εκώφευε συστηματικά. Τώρα, που διαλύει τα Ταμεία μας, ψηφίζει ειδική παράγραφο, για να μην μετακυλισθεί το βάρος  στο ΕΤΑΤ.

Β)  Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, από το άρθρο 57 μέχρι και το 69, υπάγεται και το προσωπικό της πρ. ΕΤΒΑ, που επικαλείται η Κυβέρνηση.

Ο Ν. 2076/1992 εξαιρεί την πρ. ΕΤΒΑ, ως μη πιστωτικό ίδρυμα, όπως και την Τράπεζα Ελλάδος. Γιατί ειδικό άρθρο για την πρ, ΕΤΒΑ;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1. Για μας πάντα θα είναι μια ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, που διαλύει κάθε έννοια δικαίου και ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων. ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

2. Θα προσφύγουμε στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

3. Ομαδικές ή ατομικές αγωγές, για την περιουσία μας στα Ταμεία και για τις προσδοκίες των ασφαλισμένων, πληρώνοντας ποσοστό συνολικής εισφοράς μεγαλύτερο του ΕΤΕΑΜ, με βάση τα υφιστάμενα καταστατικά των ταμείων μας.

4. Εκβιάζει τους συλλόγους της Εθνικής, της Αγροτικής και της πρ. ΕΤΒΑ, εάν δε διαλύσουν τα επικουρικά ταμεία τους, δεν θα εντάξουν τα ταμεία Κύριας σύνταξης σύμφωνα με το ν. 3029/02. (Άρθρο 5 παρ. 2)

5. Ισοπεδώνει δικαιώματα ασφαλισμένων.

6. Στα θετικά είναι η εξαίρεση της Τράπεζας της Ελλάδος ν. 3029/02.

7. Η Νέα Γενιά στερείτε από το δικαίωμα να έχει τους όρους και τις προϋποθέσεις των παλιών συναδέλφων.

8. Ασφαλισμένοι από 1/1/93 τους αφαιρεί τα ασφαλιστικά δικαιώματα είτε σε όρια ηλικίας, είτε στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Α) Όταν οι Τράπεζες θ’ απολύουν σαν ασύμφορο και μη αποδοτικό το προσωπικό κατά την άποψή τους πολύ νωρίτερα από τα όρια ηλικίας τους, τότε ποιος και ποιο κράτος θα δώσει σύνταξη σ’ αυτή τη γενιά;

Β) Οι συνταξιούχοι θα έχουν ονομαστική μείωση σύνταξης, διότι θα παίρνουν την αύξηση της εισοδηματικής πολιτικής και όχι αυτή που ορίζουν οι ΣΣΕ της ΟΤΟΕ και οι Επιχειρησιακές των Συλλόγων.

Γ)  Υπάρχουν οργανισμοί σε Τράπεζες, όπου έχουν ανώτατο όριο εργασίας το 58ο έτος ηλικίας, αφού συμπληρώσουν 35 έτη ασφάλισης. Τι θα γίνει με το κενό που υπάρχει; Θα αυξηθεί το όριο εργασίας στο 65ο έτος ή θα τους (απολύει) ειδικά τη νέα γενιά μετά το 93; Σύνταξη από πού θα πάρουν;

9. Πρώτα διάλυση των ταμείων και μετά θα δούμε το κόστος και ποιο ποσό.

10. Το λεγόμενο ΕΤΑΤ πόσο χρονικό όριο ‘’ζωής’’ έχει;

11. Η ένταξη στο ΕΤΑΤ δε θα έπρεπε να έχει τη σύμφωνη γνώμη των φυσικών μελών των ταμείων μας;

Δεν είμαστε ένα από τα δύο μέρη;

Είμαστε πολίτες άλλης κατηγορίας;

Δεν πληρώνουμε άμεσα τις εισφορές μας;

Δεν έχουμε το δικαίωμα της προσδοκίας;

12. Εξίσωση προς τα κάτω, ενώ εμείς παλεύουμε για εξίσωση προς τα πάνω σε μια ισότιμη βάση, χωρίς διαχωρισμούς.

13. Οι ασφαλισμένοι μετά το 93, που έδωσαν τη μάχη μαζί με τους πριν το 93 ασφαλισμένους, έχοντας την ελπίδα για καλύτερους όρους συνταξιοδότησης μέσα από το ενιαίο Ταμείο, όπως το προσδιόρισαν τα δύο τελευταία συνέδρια της ΟΤΟΕ, δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε, όπως και τους νέους ασφαλιστικούς διαχωρισμούς σε νέα Ταμεία, που ψήφισε η Κυβέρνηση. Πρέπει να τους ξαναδώσουμε το όραμα και την ελπίδα για ένα ασφαλιστικό στο χώρο μας ΔΙΚΑΙΟ και ΕΝΙΑΙΟ.

14. Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρέπει να ξεχάσει, αν περάσει το νομοσχέδιο. Έχει χρέος να παλεύει καθημερινά με όσα μέσα διαθέτει για ανατροπή αυτής της πολιτικής.

15. Η Κυβέρνηση δε θέλησε να έχει συμμάχους τους εργαζόμενους, αλλά τους τραπεζίτες και τους βιομήχανους. Αυτή η κατάργηση των δικαιωμάτων μας δεν πρέπει να ξεχαστεί εύκολα.

16. Κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους και περιμένουν στη γωνία να προσφέρουν το πακέτο των Επαγγελματικών Ταμείων. Όσο υπάρχει ασφαλιστική συνείδηση στην ΟΤΟΕ, να το ξεχάσουν. Δε θα τους αφήσουμε να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των Τραπεζοϋπαλλήλων.

17. Για μας τους Τραπεζοϋπάλληλους η μοναδική πρόταση, που δίνει διέξοδο στο ασφαλιστικό μας ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΤΑΤ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ, χωρίς διαχωρισμούς, που θα έχει το τρίπτυχο:

ΙΔΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΔΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΔΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

           Ένα Ταμείο, στα πλαίσια της Κοινωνικής Ασφάλισης, με Νομική μορφή Ν.Π.Ι.Δ.

           Αυτό είναι το όραμα και η ελπίδα μας.

            

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ