ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Α.1.1. Ενιαίο Μισθολόγιο

Α.1.2. Κλιμάκια – πίνακες βασικών μισθών

Α.1.3. Προσαυξήσεις για κάθε έτος παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια

Α.1.4. Βασικοί μισθοί Διευθυντών - Υποδιευθυντών

Α.1.5. Ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια – αναγνώριση προϋπηρεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Β.1. Ποσοστιαία επιδόματα

Β.1.1. Επίδομα Πολυετούς υπηρεσίας

Β.1.2. Επίδομα Γάμου

Β.1.3. Επίδομα  Τέκνων

Β.1.4. Επίδομα Σπουδών (ΑΕΙ – ΤΕΙ - Master – Διδακτορικό)

Β.1.5. Επίδομα Ανθυγιεινής εργασίας

Β.2. Ποσοστοποίηση επιδομάτων

Β.2.1. Ποσοστοποίηση διαφοράς από την ένταξη στο Ε.Μ.

Β.2.2. ΣΣΕ 1989, πρώτη ποσοστοποίηση στο 16ο κλιμάκιο

Β.2.3. Επαναποσοστοποίηση με ΣΣΕ 1994-1995

Β.2.4. Επίδομα παιδικής μέριμνας

Β.3. Επίδομα Ισολογισμού.

Β.4. Πρόσθετες Αμοιβές

Β.4.1. Καθεστώς προμηθειών

Β.4.2. Διανομή ασφαλίστρων και προμηθειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Γ.1. Επίδομα τοκετού

Γ.2. Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού

Γ.3. Κατασκηνωτικό επίδομα

Γ.4. Επίδομα παραμεθορίων περιοχών

Γ.5. Κάλυψη ημερών ασθενείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΑΝΕΙΑ

Δ.1. Στεγαστικά δάνεια

Δ.2. Προσωπικά Δάνεια

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΩΡΑΡΙΟ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Α.1. Ωράριο εργασίας-συναλλαγών.

Α.2. Μειωμένο ωράριο μητρότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΔΕΙΕΣ

Β.1. Ετήσια κανονική άδεια

Β.2. Άδεια  Τοκετού

Β.3. Γονική άδεια άνευ αποδοχών

Β.4. Άδειες σπουδών

Β.5. Άδεια παρακολούθησης σχολικής προόδου παιδιών.

Β.6. Άδεια ανθυγιεινής εργασίας

Β.7. Άδεια Αιμοδοσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γ.1. Προσλήψεις

Γ. 2. Πειθαρχικά θέματα

Γ.2.1. Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας

Γ.2.2. Τριτοβάθμιο Διατραπεζικό Συμβούλιο

Γ.2.3. Αυτοδίκαιη επαναπρόσληψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ.1. Δια βίου εκπαίδευση

Δ.2. Ενίσχυση εκπαιδευτικής - ερευνητικής  δραστηριότητας ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ε.1. Επιτροπή Ανθυγιεινών χώρων & εργασιών .

Ε.2. Προστασία εγκύων

Ε.3. Προστασία από οπτικοακουστικά μέσα

Ε.4. Τραπεζική ασφάλεια

Ε.4.1. Γνωμοδοτική επιτροπή προδιαγραφών ασφάλειας

Ε.4.2. Λειτουργία γνωμοδοτικής επιτροπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΣΤ.1. Κλαδική και Επιχειρησιακές Επιτροπές Ισότητας.

ΣΤ.1.1. Κλαδική Επιτροπή Ισότητας

ΣΤ.1.2.Επιχειρησιακές Επιτροπές Ίσων Ευκαιριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζ.1. Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου.

Ζ.2. Επιτροπή Εκσυγχρονισμού Χ/Π Συστήματος

Ζ.3.  Προστασία Απασχόλησης

Ζ.3.1. Διατήρηση απασχόλησης κατά τις αναδιαρθρώσεις

Ζ.3.2. Διατήρηση απασχόλησης κατά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Ζ.4. Παρατηρητήριο Απασχόλησης.

Ζ.5. Πληροφόρηση εργαζομένων.

Ζ.6. Σύνθεση επιτροπών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ & ΑΔΕΙΕΣ

Η.1. Αποσπάσεις στο Δ.Σ. σωματείων που είναι μέλη της ΟΤΟΕ

Η.2 Αποσπάσεις στελεχών ΟΤΟΕ

Η.3. Άρση αντικινήτρων στη συνδικαλιστική δράση

Η.4. Παρακράτηση συνδρομής

Η.5. Πολιτιστικές,αθλητικές κλπ. δραστηριότητες Συλλόγων και ΟΤΟΕ

Η.5.1. Πολιτιστικές – Αθλητικές δραστηριότητες ΟΤΟΕ

Η.5.2. Πολιτιστικές – Αθλητικές δραστηριότητες Συλλόγων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:  ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Α.1.1. Ενιαίο Μισθολόγιο

 

1. Από 1.1.1982 θεσπίζεται Ενιαίο Μισθολόγιο για τον καθορισμό της αμοιβής του προσωπικού των Τραπεζών. Για την εφαρμογή αποκλειστικά του θεσμού ορίζονται τρεις κατηγορίες προσωπικού:

 

α) Κατηγορία κύριου προσωπικού.

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους υπαλλήλους του Λογιστικού Κλάδου, του Ταμειακού, του Τεχνικού, τους Εισπράκτορες και όλους όσους σήμερα αμείβονται με βάση την αντιστοιχία[1] των αποδοχών των παραπάνω Κλάδων.

 

β) Κατηγορία βοηθητικού προσωπικού.

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους Κλητήρες.

 

γ) Κατηγορία προσωπικού καθαριότητας.

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις καθαρίστριες τακτικής, μόνιμης και όχι διακεκομμένης απασχολήσεως[2].

Α.1.2. Κλιμάκια – πίνακες βασικών μισθών

 

Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2004 μέχρι 30.6.2004 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004

            Κλιμάκιο       Κύριο                         Βοηθητικό                Προσωπικό

                                    Προσωπικό             Προσωπικό             Καθαριότητας

 

            0                      725                             668                             633

            1                      726                             670                             635

            2                      727                             671                             636

            3                      728                             672                             638

            4                      729                             674                             639

            5                      730                             675                             640

            6                      731                             677                             642

            7                      732                             678                             643

            8                      733                             680                             645

            9                      734                             681                             646

            10                    735                             682                             647

            11                    736                             684                             649

            12                    737                             685                             650

            13                    738                             687                             652

            14                    739                             688                             653

            15                    740                             689                             655

            16                    741                             691                             656

            17                    745                             698                             657

            18                    754                             707                             659

            19                    765                             714                             660

            20                    774                             722                             661

            21                    784                             731                             663

            22                    794                             739                             664

            23                    803                             747                             666

            24                    814                             755                             667

            25                    824                             763                             668

            26                    834                             771                             670

            27                    843                             780                             672

            28                    853                             787    

            29                    863                             795    

            30                    872                             804    

            31                    882                 

            32                    892                 

            33                    903                 

 

 


Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.7.2004 μέχρι 31.12.2004 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Από 1/7/2004 μέχρι 31/12/2004

 

            Κλιμάκιο       Κύριο                         Βοηθητικό                Προσωπικό

                                    Προσωπικό             Προσωπικό             Καθαριότητας

 

            0                      740                             683                             648

            1                      741                             685                             650

            2                      742                             686                             651

            3                      743                             687                             653

            4                      744                             689                             654

            5                      745                             690                             655

            6                      746                             692                             657

            7                      747                             693                             658

            8                      748                             695                             660

            9                      749                             696                             661

            10                    750                             697                             662

            11                    751                             699                             664

            12                    752                             700                             665

            13                    753                             702                             667

            14                    754                             703                             668

            15                    755                             704                             670

            16                    756                             706                             671

            17                    760                             713                             672

            18                    769                             722                             674

            19                    780                             729                             675

            20                    789                             737                             676

            21                    799                             746                             678

            22                    809                             754                             679

            23                    818                             762                             681

            24                    829                             770                             682

            25                    839                             778                             683

            26                    849                             786                             685

            27                    858                             795                             687

            28                    868                             802    

            29                    878                             810    

            30                    887                             819    

            31                    897                

            32                    907                

            33                    918                

 

 

 


Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.1.2005 μέχρι 31.8.2005 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Από 1/1/2005 μέχρι 31/8/2005

 

            Κλιμάκιο       Κύριο                         Βοηθητικό                Προσωπικό

                                    Προσωπικό             Προσωπικό             Καθαριότητας

 

            0                      762                             703                             667

            1                      763                             706                             670

            2                      764                             707                             671

            3                      765                             708                             673

            4                      766                             710                             674

            5                      767                             711                             675

            6                      768                             713                             677

            7                      769                             714                             678

            8                      770                             716                             680

            9                      771                             717                             681

            10                    773                             718                             682

            11                    774                             720                             684

            12                    775                             721                             685

            13                    776                             723                             687

            14                    777                             724                             688

            15                    778                             725                             690

            16                    779                             727                             691

            17                    783                             734                             692

            18                    792                             744                             694

            19                    803                             751                             695

            20                    813                             759                             696

            21                    823                             768                             698

            22                    833                             777                             699

            23                    843                             785                             701

            24                    854                             793                             702

            25                    864                             801                             703

            26                    874                             810                             706

            27                    884                             819                             708

            28                    894                             826    

            29                    904                             834    

            30                    914                             844    

            31                    924                

            32                    934                

            33                    946                

 

 

 

 


Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού για το διάστημα από 1.9.2005 μέχρι 31.12.2005 διαμορφώνονται ως εξής:

 

Από 1/9/2005 μέχρι 31/12/2005

 

            Κλιμάκιο       Κύριο                         Βοηθητικό                Προσωπικό

                                    Προσωπικό             Προσωπικό             Καθαριότητας

 

            0                      784                             722                             685

            1                      785                             725                             688

            2                      786                             726                             689

            3                      787                             727                             691

            4                      788                             729                             692

            5                      789                             730                             693

            6                      790                             732                             695

            7                      791                             733                             696

            8                      792                             735                             698

            9                      793                             736                             700

            10                    795                             738                             701

            11                    796                             740                             703

            12                    797                             741                             704

            13                    798                             743                             706

            14                    799                             744                             707

            15                    800                             745                             709

            16                    801                             747                             710

            17                    805                             754                             711

            18                    814                             764                             713

            19                    826                             771                             714

            20                    836                             780                             715

            21                    846                             789                             717

            22                    856                             798                             718

            23                    867                             806                             720

            24                    878                             815                             721

            25                    888                             823                             722

            26                    898                             832                             725

            27                    908                             841                             727

            28                    919                             848    

            29                    929                             857    

            30                    940                             867    

            31                    950                

            32                    960                

            33                    972                


Α.1.3. Προσαυξήσεις για κάθε έτος παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

 

Κύριο Προσωπικό

 

Παραμονή 1/1/2004           1/7/2004         1/1/2005         1/9/2005

 

                    912                 927                 955                 982

                    922                 937                 965                 992

                    932                 947                 975                 1002

                    942                 957                 986                 1013

                    952                 967                 996                 1024

                    961                 976                 1.005              1033

                    971                 986                 1.016              1044

                    981                 996                 1.026              1054

 

Βοηθητικό Προσωπικό

 

Παραμονή    1/1/2004         1/7/2004         1/1/2005         1/9/2005

 

                    813                 828                 853                 876

                    821                 836                 861                 884

                    829                 844                 869                 893

                    839                 854                 880                 904

                    846                 861                 887                 911

                    855                 870                 896                 920

                    864                 879                 905                 930

                    872                 887                 914                 939

 

Προσωπικό Καθαριότητας

 

Παραμονή    1/1/2004         1/7/2004         1/1/2005         1/9/2005

 

                    673                 688                 709                 728

                    676                 691                 712                 731

                    681                 696                 717                 736

                    686                 701                 722                 742

                    691                 706                 727                 747

                    696                 711                 732                 752

                    700                 715                 736                 756

                    705                 720                 742                 762

 


Α.1.4. Βασικοί μισθοί Διευθυντών - Υποδιευθυντών

 

Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται ως εξής:

 

            Ημερομηνίες                       Υποδιευθυντής        Διευθυντής

 

Από 1/1 μέχρι 30/06/2004               1092                           1271

Από 1/7 μέχρι 31/12/2004               1107                           1286

Από 1/1 μέχρι 31/08/2005               1140                           1325

Από 1/9 μέχρι 31/12/2005               1171                           1361

 

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33 κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

 

Υποδιευθυντές       

Κλιμάκια       Από: 1/1/2004          1/7/2004         1/1/2005         1/9/2005

            1                      1.103              1.118              1.152              1184

            2                      1.116              1.131              1.165              1197

            3                      1.127              1.142              1.176              1208

            4                      1.139              1.154              1.189              1222

            5                      1.150              1.165              1.200              1233

            6                      1.163              1.178              1.213              1246

            7                      1.174              1.189              1.225              1259

            8                      1.187              1.202              1.238              1272

 

Διευθυντές                                       

Κλιμάκια       Από: 1/1/2004          1/7/2004         1/1/2005         1/9/2005        

           1                       1.284              1.299              1.338              1374

            2                      1.299              1.314              1.353              1390

            3                      1.313              1.328              1.368              1405

            4                      1.327              1.342              1.382              1420

            5                      1.340              1.355              1.396              1434

            6                      1.354              1.369              1.410              1448

            7                      1.368              1.383              1.424              1463

            8                      1.381              1.396              1.438              1477

 


Α.1.5. Ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια – αναγνώριση προϋπηρεσίας

 

Για την εξεύρεση του κλιμακίου ένταξης του προσωπικού υπολογίζονται:

 

α) Τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας στην Τράπεζα

β) Τα χρόνια στρατιωτικής υπηρεσίας

γ) Τα χρόνια σπουδών ως εξής:

1. Για πτυχίο ανωτέρων σχολών 2 χρόνια

2. Για πτυχίο ανωτάτων σχολών 4 χρόνια

3. Για διδακτορικό και μάστερ ή δεύτερο πτυχίο 6 ή 5 χρόνια αντίστοιχα.

δ) Τα χρόνια προώθησης των μη πτυχιούχων, που προβλέπονται στην παράγραφο IV της ΕΣΣΕ ΟΤΟΕ Τραπεζών 1979 για όλες τις Τράπεζες (ΦΕΚ 495/1979).

ε) Ένα χρόνο σε όλο το προσωπικό όλων των Τραπεζών που προσλήφθηκε μέχρι και της 31.12.1980 (παρ. 4 της Σ.Σ.Ε. 1981 (ΦΕΚ 69/81).

στ) Τα χρόνια προώθησης TELLERS και χειριστών μηχανών ON LINE ως εξής: 6 μήνες για άσκηση καθηκόντων για κάθε τριετία (κάθε διετία για τους TELLERS γενικών διαδικασιών) και μέχρι 18 μήνες.

ζ) Όσα άλλα πλασματικά χρόνια ή άλλης οποιασδήποτε μορφής προωθήσεις έχουν αναγνωρισθεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία στο προσωπικό κάθε Τράπεζας.

η) Προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα μέχρι τρία έτη ακόμη και αν έχει πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή. Η αναγνώριση γίνεται με δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία και ταυτίζονται με τα απαιτούμενα για την αναγνώριση της πολυετίας.

θ) Ο χρόνος τυχόν προϋπηρεσίας στο δημόσιο, νπδδ, Τράπεζες και συγγενείς οργανισμούς με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που ο υπολογισμός αυτός γίνεται στην Εθνική.

ι) Οι απασχολούμενοι στις Τράπεζες εργάτες μετά τη συμπλήρωση τετραετούς πραγματικής υπηρεσίας εντάσσονται μισθολογικά στο τέταρτο κλιμάκιο της μισθολογικής κλιμακας των κλητήρων την οποία ακολουθούν εφεξής. Από την ημερομηνία ένταξης, θα ισχύουν και για τους εργάτες όσα προβλέπονται από τους οργανισμούς για το μόνιμο προσωπικό.

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Β.1. Ποσοστιαία επιδόματα

 

Τα κατά την 31-12-2003 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει ΣΣΕ, ΔΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στους εκάστοτε βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, με τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους, που ισχύουν μέχρι σήμερα (ΣΣΕ 2004-2005).

 

Β.1.1. Επίδομα Πολυετούς υπηρεσίας

 

Με την συμπλήρωση  τριών ετών υπηρεσίας χορηγείται επίδομα 5,25%.

Για κάθε συμπληρωμένο έτος πέρα του τρίτου, το επίδομα προσαυξάνεται κατά 1,75%[3]. Σαν χρόνος υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος υπολογίζεται για όλο το Προσωπικό των τραπεζών και ο χρόνος τυχόν ασφαλισμένης προϋπηρεσίας του εργαζομένου σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εταιρική ή ατομική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

 

Το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας όπως σήμερα καταβάλλεται προσαυξάνεται από το 36ο έτος υπηρεσίας κατά 1,75% μέχρι και του 41ου έτους ώστε το ανωτέρω ποσοστό δεν υπερβαίνει το 71,75%. Ως χρόνος υπηρεσίας για την χορήγηση του επιδόματος ισχύει ο οριζόμενος στο άρθρο 6 της ΣΣΕ 1984 (άρθρο 4 ΣΣΕ 1997-1998)

Β.1.2. Επίδομα Γάμου

 

Στους υπαγόμενους στην παρούσα έγγαμους εργαζόμενους καταβάλλεται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο επί του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος-η, με ελάχιστη βάση υπολογισμού το εκάστοτε ισχύον 24ο μισθολογικό κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου.

 

Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται και στους δύο συζύγους, ακόμη κι αν αυτοί απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση και οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή λαμβάνει ανάλογο επίδομα στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση ο έτερος σύζυγος.

 

Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και με τους αυτούς όρους στους χήρους-ες και τους διαζευγμένους-ες, χωρίς να προϋποτίθεται η επιμέλεια ή η ύπαρξη παιδιού, καθώς και στους άγαμους γονείς (άρθρο 5 ΣΣΕ 2004-2005).

 

 

Β.1.3. Επίδομα  Τέκνων

 

Τα μέρη επιδεικνύοντας ευαισθησία για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας και στην προσπάθεια επίλυσής του με συγκεκριμένα μέτρα και κίνητρα συμφωνούν όπως από 1.1.1994 το επίδομα τέκνων διαμορφωθεί ως ακολούθως:

 

α. για το πρώτο παιδί επίδομα 5%

β. για το δεύτερο παιδί επίδομα 7,5%

γ. για το τρίτο παιδί επίδομα 10%

δ. για το τέταρτο και για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου επίδομα 15%.

 

Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού, με κατώτερο όριο τον βασικό μισθό του 24ου κλιμακίου (άρθρο 4.3 ΣΣΕ 1994-1995).


 

Β.1.4. Επίδομα Σπουδών (ΑΕΙ – ΤΕΙ - Master – Διδακτορικό)

 

Στους υπαλλήλους που κατέχουν πτυχίο ή τίτλο ανώτερων ή ανώτατων ελληνικών σχολών ή τίτλο ισότιμων αναγνωρισμένων αλλοδαπών πανεπιστημίων ή  μεταπτυχιακό τίτλο, χορηγείται επιστημονικό επίδομα, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού:

- 16% σε όσους κατέχουν πτυχίο ανώτερης σχολής

- 25% σε όσους κατέχουν πτυχίο ανώτατης σχολής

- 35% σε όσους κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο

- 40% σε όσους κατέχουν διδακτορικό τίτλο[4].

 

Β.1.5. Επίδομα Ανθυγιεινής εργασίας

Kαταβάλλεται επίδομα 12% σε όσους και για όσο χρόνο εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους (υπόγεια,χημικά, θόρυβοι)[5].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.2. Ποσοστοποίηση επιδομάτων

 

Β.2.1. Ποσοστοποίηση διαφοράς από την ένταξη στο Ε.Μ.

 

Αν το βασικό μισθολόγιο (βασικός και προσαυξήσεις) μιας Τράπεζας είναι ανώτερο από το μισθολόγιο της ΕΤΕ, καθορίζονται ειδικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου ως εξής:

 

Αφαιρείται το επί πλέον ποσό από το βασικό μισθό και εφαρμόζεται η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με όλες τις παροχές που προβλέπονται σ΄ αυτή. Το επιπλέον ποσό που αφαιρέθηκε θα ποσοστοποιηθεί με βάση το μισθολόγιο που ισχύει σήμερα στις Τράπεζες αυτές και θα διατηρηθεί ως ποσοστιαίο ειδικό επίδομα που θα υπολογίζεται στο εξής πάνω στο βασικό μισθό του κάθε υπαλλήλου οποιουδήποτε κλιμακίου, όπως αυτό θα διαμορφώνεται κάθε φορά στο Ενιαίο Μισθολόγιο από 1.1.1983 (ΣΣΕ 1982)

Β.2.2. ΣΣΕ 1989, πρώτη ποσοστοποίηση στο 16ο κλιμάκιο

Όσα δραχμικά επιδόματα έχουν ποσοστοποιηθεί στην Εθνική Τράπεζα πάνω στο παλαιό 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κυρίου Προσωπικού και χορηγούνται στις λοιπές Τράπεζες χωρίς να έχουν ποσοστοποιηθεί, θα ποσοστοποιηθούν και στις λοιπές αυτές Τράπεζες πάνω στο ίδιο κλιμάκιο (16ο παλαιό) ως εξής:

 

α)         Όσα από τα δραχμικά αυτά επιδόματα των παραπάνω Τραπεζών είναι            ίσα ή μικρότερα σε απόλυτες τιμές από τα αντίστοιχα             ποσοστοποιημένα της Εθνικής, θα ποσοστοποιηθούν με βάση το         ισχύον ύψος τους την 31.12.88.

 

β)         Στις περιπτώσεις που το δραχμικό επίδομα των παραπάνω Τραπεζών           κατά την 31.12.88 είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της Εθνικής, θα    ποσοστοποιηθεί μόνο το μέρος του που είναι ίσο με αυτό της Εθνικής, το δε υπόλοιπο θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται ως σταθερό          δραχμικό μη ποσοστοποιημένο επίδομα.

 

Τα δραχμικά αυτά επιδόματα, όπως θα ποσοστοποιηθούν, κατά τα παραπάνω, θα υπολογισθούν με το ποσοστό που θα προκύψει πάνω στο νέο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού και η δραχμική διαφορά που θα προκύψει θα χορηγηθεί, χωρίς αναδρομικότητα, ως εξής:

 

Παιδική μέριμνα από 1.7.1989

Λοιπά ποσοστοποιημένα επιδόματα, εκτός από το επίδομα ευθύνης, από 1.11.1989.

Επίδομα ευθύνης τμηματικά, σε τρεις ίσες δόσεις και ειδικότερα από 1.1.1990 η πρώτη, από 1.6.1990 η δεύτερη και από 1.11.1990, η τρίτη.

 

Επίσης στις περιπτώσεις που σε κάποια από τις λοιπές Τράπεζες χορηγούνται δραχμικά επιδόματα που μέχρι 31.12.88 έχουν ποσοστοποιηθεί σ΄ αυτές και τα οποία στην Εθνική Τράπεζα είτε έχουν ή δεν έχουν ποσοστοποιηθεί είτε δεν καταβάλλονται, θα εφαρμοστεί η ποσοστοποίηση επί του νέου 16ου κλιμακίου του  Ενιαίου Μισθολογίου του Κυρίου Προσωπικού με βάση τα ποσοστά που ισχύουν σε κάθε Τράπεζα την 31.12.88 και η διαφορά που θα προκύψει θα χορηγηθεί χωρίς αναδρομικότητα σύμφωνα με τα παραπάνω (ΣΣΕ 1989).

 

Β.2.3. Επαναποσοστοποίηση με ΣΣΕ 1994-1995

 

Ειδικά για το διάστημα από 1.1.1994 μέχρι 31.12.1994, τα δραχμικά επιδόματα που ποσοστοποιήθηκαν με τη Σ.Σ.Ε. 1989 (άρθρο 7) παραμένουν σταθερά και εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά που καταβάλλονταν την 31.12.1993.

Τα επιδόματα αυτά επαναποσοστοποιούνται στο νέο 16ο κλιμάκιο του κύριου προσωπικού που θα ισχύει την 31.12.1994 και τα νέα ποσοστά θα ισχύουν από 1.1.1995, υπολογιζόμενα πλέον στο εκάστοτε ισχύον 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις των δραχμικών επιδομάτων που συμφωνούνται ή εφαρμόζονται με πρωτοβουλία των Διοικήσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν αποκλείονται από τις διατάξεις της παρούσας (ΣΣΕ 1994-1995).

 

Β.2.4. Επίδομα παιδικής μέριμνας

 

Το επίδομα παιδικής μέριμνας, που καταβάλλεται από τις τράπεζες, προσαυξάνεται από 1.1.2002 κατά 4,2% και από 1.1.2003 κατά 3,8% (ΣΣΕ 2002-2003, Β, άρθρο 7).

 

Β.3. Επίδομα Ισολογισμού.

Στο προσωπικό των Τραπεζών χορηγείται μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε χρόνο επίδομα Ισολογισμού που είναι ίσο με το 1/2 των μηνιαίων αποδοχών (ΣΣΕ 1984-Πρακτικό συμφωνίας).

 

 

Β.4. Πρόσθετες Αμοιβές

 

Β.4.1. Καθεστώς προμηθειών

 

Διατηρείται το ισχύον καθεστώς στη διάθεση των προμηθειών εξ ασφαλίσεων, στα ταμεία συντάξεων και επικουρήσεως (ΣΣΕ 1990).

 

Β.4.2. Διανομή ασφαλίστρων και προμηθειών

 

Ο τρόπος διανομής των ασφαλίστρων και προμηθειών εκ των αμοιβαίων κεφαλαίων, όπου υπάρχει διανομή, θα καθορίζεται κατά Τράπεζα με διμερή συμφωνία συλλόγου και τράπεζας (ΣΣΕ 1991).

 

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

.

Γ.1. Επίδομα τοκετού

Το επίδομα τοκετού του άρθρου 4 της Σ.Σ.Ε. 1984, όπως ισχύει σήμερα, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 1125 ευρώ αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 1180 ευρώ και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 1240 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης [6], που προβλέπει το άρθρο 4 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1984 (ΣΣΕ 2004-2005, Β, άρθρο 10).

Γ.2. Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού

 

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 166 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 175 ευρώ και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 184 ευρώ. Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις[7] του άρθρου Β.11 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1996 (ΣΣΕ 2004-2005, Β, άρθρο 9).

Γ.3. Κατασκηνωτικό επίδομα

 

Το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόματος του άρθρου ΙΙ.7 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. 1993, όπου και όπως καταβάλλεται, που είχε καθοριστεί από 1.1.2003 σε 596 ευρώ, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 626 ευρώ και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 657 ευρώ. Κατά τα λοιπά το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις[8] (ΣΣΕ 2004-2005, Β, άρθρο 11).

 

Γ.4. Επίδομα παραμεθορίων περιοχών

 

Χορηγείται μηνιαίο δραχμικό επίδομα 14.000 από 1/1/1997, στους τραπεζοϋπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, όπως ορίζονται από το άρθρο 24 του Ν.1892/1990, όπως ισχύει σήμερα. Τυχούσες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις δεν θίγονται (ΣΣΕ 1997 – 1998, Β, άρθρο 10).

 

Γ.5. Κάλυψη ημερών ασθενείας

Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κανονικά στους ασθενούντες υπαλλήλους, το σύνολο των αποδοχών τους για τις μέρες ασθενείας και για περίοδο ίση με την περίοδο που καλύπτουν οι φορείς υγείας. Θα συμψηφίζονται τα ποσά που χορηγούνται από τους φορείς υγείας και τα ασφαλιστικά προγράμματα των τραπεζών (ΣΣΕ 1984, παρ. 21).

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΑΝΕΙΑ

 

Δ.1. Στεγαστικά δάνεια

 

Για τα στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας των τραπεζοϋπαλλήλων, καθιερώνεται μία ζώνη και το επιτόκιο των νέων δανείων και των υπολοίπων ποσών των παλαιών, καθορίζεται ενιαία σε 3%. Το ίδιο επιτόκιο ισχύει και για τα δάνεια, που χορηγούνται προκειμένου να εξοφληθούν στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία και συμπληρωματικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας, που είχαν συναφθεί με δυσμενέστερους όρους. Το ανώτατο χορηγούμενο κατά δικαιούχο ποσό ορίζεται σε 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 22.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων στους τραπεζοϋπαλλήλους είναι οι ισχύοντες σήμερα[9]. Το συνολικά διαθέσιμο κατά Τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε να ικανοποιηθεί κατά τα έτη 2004 και 2005, τουλάχιστον ο αυτός αριθμός δικαιούχων που έλαβε δάνειο το 2003. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων, το συνολικά διαθέσιμο κατά τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε ο αριθμός των δικαιούχων να είναι τουλάχιστον ίσος με το άθροισμα των δικαιούχων πριν τη συγχώνευση (ΣΣΕ 2004-2005, Β, άρθρο 6).

.

Δ.2. Προσωπικά Δάνεια

 

Θα χορηγούνται προσωπικά δάνεια ποσού μέχρι τριών μισθών για έκτακτες ανάγκες και ποσού ίσου προς δύο μισθούς ακόμα για αιτιολογημένες ανάγκες.Η εξόφληση των δανείων αυτών θα γίνεται σε 36 δόσεις. Η επαναχορήγηση επιτρέπεται εφ΄ όσον έχει μειωθεί το υπόλοιπο του δανείου στο επίπεδο του ενός μισθού. Το συνολικό ποσό των δανείων που θα χορηγεί κάθε τράπεζα δεν θα υπερβαίνει το μικτό μισθολόγιο ενός μηνός (ΣΣΕ 1984, παρ. 17).

 

Το συνολικό ποσό των προσωπικών δανείων που χορηγεί κάθε τράπεζα σύμφωνα με την παράγραφο 17 της ΣΣΕ ‘84 αυξάνεται κατά 10% (ΣΣΕ 1991, παρ. Γ2).

 


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΩΡΑΡΙΟ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Α.1. Ωράριο εργασίας-συναλλαγών.

 

Ο χρόνος εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων συμφωνείται σε 37 ώρες εβδομαδιαίως[10] και οι ώρες συναλλαγής με το κοινό σε 32 και τα αντίστοιχα ωράρια διαμορφώνονται από 1-9-2002 ως ακολούθως:

 

Ωράριο εργασίας:

 

Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη:  7:45 - 15:15

Παρασκευή:   7:45 - 14:45

 

Ωράριο συναλλαγών:

 

Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 08:00 - 14:30

Παρασκευή:   08:00 - 14:00 (άρθρο 5 ΣΣΕ 2002 – 2003).

Α.2. Μειωμένο ωράριο μητρότητας

 

Οι γυναίκες τραπεζοϋπάλληλοι δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο ωρών για τα δύο πρώτα έτη από τον τοκετό και μιας ώρας για τα επόμενα δύο έτη.

Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται με πλήρη απασχόληση ένας απ’ αυτούς που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους, δικαιούται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο ωρών για τα δύο πρώτα έτη από τον τοκετό και μιας ώρας για τα επόμενα δύο έτη (ΣΣΕ 1997-1998  άρθρο 8).

Η άδεια φροντίδας παιδιών μπορεί να χορηγείται και συνεχόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, των κλαδικών ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ και με τα οριζόμενα στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας[11] [12](ΣΣΕ 2004 -2005 άρθρο 12). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΔΕΙΕΣ

 

Β.1. Ετήσια κανονική άδεια

 

 Κάθε εργαζόμενος με τη συμπλήρωση ενός έτους απασχόλησης από την πρόσληψή του δικαιούται άδεια με αποδοχές είκοσι (20) εργασίμων ημερών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Για τα επόμενα έτη η κανονική άδεια μετ' αποδοχών χορηγείται λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας που παρασχέθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

Ø     με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών υπηρεσίας, είκοσι μία (21) εργάσιμες ημέρες

Ø     με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας, είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες

Ø     με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας, είκοσι τρεις (23) εργάσιμες ημέρες

Ø     με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών υπηρεσίας, είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες

 

Όταν οι ανάγκες της Τράπεζας οδηγούν τον εργαζόμενο σε χρήση μέρους ή του συνόλου της κανονικής  αδείας του στο διάστημα από 1/1 έως και 30/4 και από 1/10 έως και 31/12 εκάστου έτους, για κάθε πέντε (5) ημέρες κανονικής αδείας χορηγείται, στο ίδιο χρονικό διάστημα, μια επιπλέον ημέρα αδείας (Σ.Σ.Ε 2004 – 2005, άρθρο 7).

Β.2. Άδεια  Τοκετού

 

Οι Τράπεζες αποδέχονται την επέκταση της άδειας τοκετού σε 4 μήνες, με τις διαδικασίες (ως προς το χρόνο χρησιμοποίησης της άδειας) που προβλέπει ο ν.1302/82 (ΦΕΚ 133/Α/29.10.82).

Για το διάστημα αυτό θα καταβάλλονται από τις τράπεζες πλήρεις αποδοχές 4 μηνών. Συμψηφίζονται στις παραπάνω αποδοχές των 4 μηνών οποιαδήποτε ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλους φορείς (ΣΣΕ 1984 άρθρο 3). 

Η άδεια τοκετού, όπως ισχύει σήμερα, αυξάνεται κατά δύο (2) επιπλέον εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές, τις οποίες λαμβάνει η εργαζόμενη πριν ή μετά τον τοκετό, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενοι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της.Οι δύο επιπλέον εβδομάδες χορηγούνται σε όσες εργαζόμενες θεμελίωσαν δικαίωμα αδείας τοκετού μετά την 1/1/1997 (ΣΣΕ 1997-1998 άρθρο 7).

Β.3. Γονική άδεια άνευ αποδοχών

 Χορηγείται σύμφωνα με την αίτηση του ενδιαφερομένου γονική άδεια μέχρι 2 ετών άνευ αποδοχών και μέχρι 2 διετίες συνολικά για την περίοδο της προσχολικής ηλικίας των παιδιών. Αναλαμβάνεται η ασφαλιστική κάλυψη της υγείας όταν δεν καλύπτεται από τον/την σύζυγο. Το προσωπικό θα μπορεί να κάνει συνταξιοδοτική αυτασφάλιση για την περίοδο της άδειας με αντίστοιχη δανειακή διευκόλυνση από την τράπεζα (Σ.Σ.Ε. 84 άρθρο 22)[13].

Β.4. Άδειες σπουδών

 

Οι άδειες σπουδών στις ανώτερες, ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές για εξετάσεις χορηγούνται στους εργαζόμενους-ες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά[14].

Οι άδειες αυτές δεν συμψηφίζονται με την ετήσια κανονική άδεια ή με άδεια που ο εργαζόμενος-η δικαιούται από άλλη αιτία. Τυχόν ευνοϊκότερες επιχειρησιακές ρυθμίσεις για το ίδιο θέμα, δεν θίγονται (ΣΣΕ 2004 – 2005 άρθρο 8).

 

 

Β.5. Άδεια παρακολούθησης σχολικής προόδου παιδιών.

 

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153/Α/8.10.1984) άδεια χορηγείται για 6 μέρες μετ’ αποδοχών από 1.1.1989 (ΣΣΕ 1988 άρθρο 12)[15].

 

Β.6. Άδεια ανθυγιεινής εργασίας

 

Χορηγείται πρόσθετη ετήσια άδεια 7 ημερών σε όσους εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους (Σ.Σ.Ε. 84 άρθρο 11)[16].

Β.7. Άδεια Αιμοδοσίας

 

Χορηγείται μια ημέρα άδεια απουσίας, πέραν της κανονικής, για κάθε αιμοδοσία στους εθελοντές αιμοδότες και μέχρι δύο ημέρες το χρόνο. Στην άδεια αυτή συμψηφίζεται η άδεια που τυχόν χορηγείται για τον ίδιο σκοπό με βάση οποιαδήποτε διάταξη νόμου, συλλογική σύμβαση εργασίας, κανονισμό, εγκύκλιο, απόφαση Διοίκησης ή άλλου οργάνου ή με βάση έθιμο η πρακτικής κλπ (ΣΣΕ 1989 άρθρο 16)[17].

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γ.1. Προσλήψεις

 

Διατάξεις προηγουμένων Συλλογικών Συμβάσεων τροποποιούνται ως εξής:

Οι προσλήψεις υπαλληλικού προσωπικού θα γίνονται με δημόσιο διαγωνισμό.

Κατ΄ εξαίρεση για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών σε στελέχη και υπαλλήλους ειδικών προσόντων επιτρέπεται η πρόσληψη μικρού αριθμού υπαλλήλων.

Για κάθε θέμα που αφορά τις προσλήψεις συνιστάται μικτή επιτροπή, κατά τράπεζα, εισηγητικού χαρακτήρα, στην οποία μετέχουν 5 εκπρόσωποι της τράπεζας και 2 εκπρόσωποι του πλέον αντιπροσωπευτικού Συλλόγου. Λοιπές διατάξεις Οργανισμών για τις προσλήψεις δεν θίγονται (ΣΣΕ 1991).

Γ. 2. Πειθαρχικά θέματα

 

Γ.2.1. Επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας

 

Παρέχεται η δυνατότης εις τον κριθέντα οριστικώς και τελεσιδίκως όπως ζητήση την επανάληψιν της διαδικασίας ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου (Πρωτοβαθμίου ή Δευτεροβαθμίου), όπερ έκρινε την πειθαρχικήν υπόθεσιν οριστικώς και τελεσιδίκως, μόνον εάν μετά την οριστικήν και τελεσίδικον κρίσιν, προταθούν νέα άγνωστα εις τους κρίνοντας γεγονότα ή αποδείξεις αίτινες, μόναι ή εν συνδυασμώ προς τας πρότερον προσκομισθείσας, πρόδηλον καθιστώσιν, ότι ο κριθείς είναι αθώος ή εκρίθη αδίκως επί παραβάσει βαρυτέρα εκείνης εις ην πράγματι υπέπεσε (ΣΣΕ 1981 όρος 3).

 

Γ.2.2. Τριτοβάθμιο Διατραπεζικό Συμβούλιο

 

Για όσες Τράπεζες δεν έχουν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προεδρευόμενο από Δικαστή, θεσπίζεται Τριτοβάθμιο Διατραπεζικό Πειθαρχικό Συμβούλιο από έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και έναν εκπρόσωπο της Ο.Τ.Ο.Ε., στο οποίο θα προσφεύγουν μέσα σ΄ ένα μήνα οι τιμωρούμενοι με πειθαρχική ποινή πάνω από 10 ημέρες, προσωρινή παύση ή απόλυση. Το ίδιο όργανο θα αποφαίνεται και σε περιπτώσεις αναλόγων πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται από Τράπεζες που δεν έχουν πειθαρχικά όργανα (ΣΣΕ 1982, όρος 21).

 

Γ.2.3. Αυτοδίκαιη επαναπρόσληψη

 

Όσοι έχουν απολυθεί για σπουδαίο λόγο και έχει υποβληθεί μήνυση για τις πράξεις και τις ενέργειές τους, εφόσον εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα ή απαλλακτική απόφαση, επανέρχονται αυτοδίκαια στην Τράπεζα, ανεξάρτητα αν κρίθηκε τελεσίδικα έγκυρη η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας τους. Η Διοίκηση της Τράπεζας δύναται να παραπέμπει τους απαλλαγέντες υπαλλήλους στα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια για να κρίνουν αν θα πρέπει να επιβληθεί στον επανελθόντα υπάλληλο, μία από τις προβλεπόμενες ποινές, αποκλειομένης πάντως δεύτερης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους για τους παραπάνω ίδιους λόγους, είτε για κλονισμό της σχέσης εργαζομένου – εργοδότη από τη μακρόχρονη δικαστική διαμάχη (ΣΣΕ 1988, άρθρο 11).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ[18]

 

Δ.1. Δια βίου εκπαίδευση[19]

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι:

-           Η επαγγελματική εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση αποτελούν δικαίωμα και υποχρέωση τόσο των εργαζομένων, όσο και των τραπεζών που τους απασχολούν. Στόχοι της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι η διεύρυνση του μορφωτικού επιπέδου, η ανάπτυξη της υπηρεσιακής κατάρτισης και εμπειρίας, η προστασία και η συνεχής βελτίωση της απασχόλησης με την έγκαιρη και ομαλή προσαρμογή των γνώσεων και των ειδικοτήτων των εργαζομένων στις νέες απαιτήσεις της τεχνολογίας, της οργάνωσης, της σύγχρονης τραπεζικής πρακτικής.

-           Η εκπαίδευση σε κάθε Τράπεζα οφείλει να είναι ενιαία καθολική, συνεχής και ανάλογη με τις έγκαιρα διαπιστωμένες ανάγκες επιμόρφωσης του εργαζόμενου, από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής του ζωής.

-           Θα προχωρήσουν, με μέριμνα των Τραπεζών, οι αναγκαίες ενέργειες αναβάθμισης του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, με βάση τις υπάρχουσες μελέτες και σε συνεργασία με ΑΕΙ που διαθέτουν τμήματα Τραπεζικών Σπουδών (ΣΣΕ 1997 -1998 άρθρο 14).

Για τη δημιουργία κλαδικού Ινστιτούτου τραπεζικών σπουδών, εξουσιοδοτείται το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ε.Ε.Τ. να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση με βάση τις εμπειρίες διατραπεζικής εκπαίδευσης χωρών του εξωτερικού προς την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ε.Τ. για τη λήψη οριστικής απόφασης (ΣΣΕ 1999- 2000 άρθρο 6)[20].

 

Δ.2. Ενίσχυση εκπαιδευτικής - ερευνητικής  δραστηριότητας ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

 

Οι συμβαλλόμενες τράπεζες ενισχύουν με το ποσό των 136.500 ευρώ, για το έτος 2004 και με το ποσό των 143.400 ευρώ για το έτος 2005, τα ερευνητικά - επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., σύμφωνα με τον προγραμματισμό υλοποίησής τους, που θα προϋποβάλλεται στις τράπεζες (ΣΣΕ 2004 – 2005 άρθρο 14).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ[21]

Ε.1. Επιτροπή Ανθυγιεινών χώρων & εργασιών .

 

α) Σε κάθε τράπεζα θα συσταθεί εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης επιτροπή από έναν εκπρόσωπο των τραπεζών, ένα της ΟΤΟΕ και ένα γιατρό του Υπουργείου Εργασίας που θα διαπιστώνει την ανθυγιεινότητα του χώρου. Μέχρις ότου ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα θα καταβάλλεται επίδομα 12% και πρόσθετη ετήσια άδεια 7 ημερών σε όσους και για όσο χρόνο εργάζονται στους χώρους αυτούς (υπόγεια,χημικά, θόρυβοι).

β) Η ίδια διαδικασία και ρύθμιση θα ισχύσει για τους χειριστές Η/Υ, χειρίστριες εισαγωγής στοιχείων, τηλεφωνητές, καταμετρητές.

Η ίδια επιτροπή θα επιλαμβάνεται και τυχόν άλλων ειδικών εργασιών με παρόμοια χαρακτηριστικά μετά από συμφωνία ΟΤΟΕ – Τραπεζών (ΣΣΕ 1984, όρος 11).

 

 

Ε.2. Προστασία εγκύων[22]

 

Ε.2.1. Οι έγκυες γυναίκες που εργάζονται μπροστά από τερματικά (οθόνες) Η/Υ, απομακρύνονται από αυτά κατά τη διάρκεια της κύησης, απασχολούμενες σε άλλες τραπεζικές εργασίες (ΣΣΕ 1993).

 

Ε.2.2. Οι έγκυες γυναίκες δεν χάνουν την valeur (προσμέτρηση χρόνου προαγωγής) σε περιπτώσεις ασθενείας εξαιτίας της κύησης και κατά την περίοδο αυτής κατόπιν σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης (ΣΣΕ 1993).

 

Ε.3. Προστασία από οπτικοακουστικά μέσα

 

Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ή η εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου σε ευαίσθητους χώρους της Τράπεζας, θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των Τραπεζών και των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Αυτό κατοχυρώνεται με ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα καταρτισθούν μεταξύ Συλλόγων Προσωπικού και Διοικήσεων Τραπεζών (ΣΣΕ 1989, όρος 11).

 

Ε.4. Τραπεζική ασφάλεια

 

Ε.4.1. Γνωμοδοτική επιτροπή προδιαγραφών ασφάλειας

 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για την αναγκαιότητα μελέτης και προσδιορισμού των προδιαγραφών ασφαλείας που απαιτούνται για την:

-           καταλληλότητα των κτιρίων και χώρων από άποψη ασφάλειας

-           ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των τεχνικών μέσων και προϊόντων τραπεζικής ασφάλειας.

Η διαδικασία υλοποίησης των ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας και εξειδίκευσης από τη μικτή γνωμοδοτική επιτροπή της ΣΣΕ 1993[23] όπως ισχύει σήμερα, με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων και εμπειρογνωμόνων και με την αξιοποίηση της αντίστοιχης διεθνούς εμπειρίας (ΣΣΕ 1993).

 

Ε.4.2. Λειτουργία γνωμοδοτικής επιτροπής

Πέραν από τις πάσης φύσεως ισχύουσες νομοθετικές και θεσμικές διατάξεις, τα μέρη επιδεικνύοντας την πρέπουσα ευαισθησία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας και στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής για την ασφάλεια των Τραπεζών, συμφωνούν τα εξής:

Η μικτή γνωμοδοτική Επιτροπή της ΣΣΕ 1993, που συστάθηκε για να διερευνά και να εισηγείται λύσεις για όλα τα θέματα τραπεζικής ασφάλειας και που αποτελείται από 3 εκπροσώπους των Τραπεζών και 3 εκπροσώπους της Ο.Τ.Ο.Ε., συνέρχεται ανά δίμηνο και ενεργοποιείται με στόχο την προσέγγιση των απόψεων των μερών και γενικότερα για την παρακολούθηση κάθε εξέλιξης στα θέματα της αρμοδιότητάς της.

Η Επιτροπή αυτή θα λειτουργεί σε συνδυασμό με την αντίστοιχη διαρκή τριμερή Επιτροπή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θα συζητά κατά προτεραιότητα:

-           θέματα ασφαλείας των Χρηματαποστολών, με σκοπό την ταχεία κατάρτιση κανονισμού και ειδικών προδιαγραφών ασφαλείας,

-           θέματα ειδικής και επαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού σε ζητήματα ασφαλείας,

-           τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών που μπορεί να έχουν για το προσωπικό οι ληστείες ή άλλες εγκληματικές ενέργειες κατά των Τραπεζών (ΣΣΕ 1994 -1995).

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

 

ΣΤ.1. Κλαδική και Επιχειρησιακές Επιτροπές Ισότητας.

 

ΣΤ.1.1. Κλαδική Επιτροπή Ισότητας

 

Εντός μηνός από την υπογραφή της ΣΣΕ 1996 συνιστάται διμερής κλαδική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών για τα δύο φύλα, η οποία θα συγκροτείται από 5 μέλη και λειτουργεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου. Τρία (3) μέλη ορίζονται από τις Τράπεζες και δύο (2) μέλη από την Ο.Τ.Ο.Ε., με 3ετή θητεία και ισάριθμους αναπληρωτές.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η μελέτη και διατύπωση γενικών αρχών για θέματα ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις στον κλάδο των τραπεζών. Αυτές τίθενται υπόψη της Διοίκησης και της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης κάθε Τράπεζας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση πολιτικής Ανθρώπινου Δυναμικού και κατά τη διαμόρφωση επιχειρησιακών ρυθμίσεων και συμφωνιών.

Η Επιτροπή επεξεργάζεται ετήσια έκθεση για τις πολιτικές ισότητας ευκαιριών στον κλάδο των Τραπεζών. Η έκθεση αυτή τίθεται υπόψη της κλαδικής Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου σε ειδική για το θέμα αυτό συνεδρίασή της.

Για την εξυπηρέτηση του έργου της η Επιτροπή συνεργάζεται, για την άντληση επιχειρησιακών στοιχείων και συναφούς με τα αντικείμενά της τεκμηρίωσης, με το κλαδικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης και με τις Επιτροπές ίσων ευκαιριών κάθε Τράπεζας (ΣΣΕ 1996, άρθρο Β4).

Η Επιτροπή σε συνέχεια των διαλαμβανομένων στο άρθρο Β4 της ΣΣΕ 1996:

α) αναλαμβάνει να διερευνήσει τις δυνατότητες εξασφάλισης κοινοτικής χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Η μελέτη αυτή θα διερευνήσει ειδικότερα τη δυνατότητα άμεσης σύστασης και λειτουργίας τριών πειραματικών κέντρων, ανά ένα στην Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, τα δε συμπεράσματά της θα υποβληθούν στην Κλαδική Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί κοινοτική χρηματοδότηση, η μελέτη θα εκπονηθεί με δαπάνες των Τραπεζών μέχρι του ύψους των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών.

β) μελετά και διερευνά τα τυχόν αναγκαία μέτρα για την άρση τυχόν δυσμενών διακρίσεων των γυναικών τραπεζοϋπαλλήλων στις αποδοχές ή/και στη μισθολογική τους εξέλιξη, λόγω πλασματικών βαθμολογικών προωθήσεων που ισχύουν μόνο για τους άνδρες συναδέλφους τους και υποβάλλει τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης στην Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου.

γ) μελετά σε συνεργασία με τις επιχειρησιακές επιτροπές ίσων ευκαιριών τη λήψη μέτρων στον τομέα της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και υπηρεσιακής ενημέρωσης εργαζομένων και ιδίως γυναικών που απέχουν από την εργασία λόγω γονικής άδειας ή άδειας τοκετού, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή υπηρεσιακή τους επανένταξη και εξέλιξη (ΣΣΕ 1997, άρθρο 15).

 

ΣΤ.1.2.Επιχειρησιακές Επιτροπές Ίσων Ευκαιριών

Οι ισομερείς επιτροπές ίσων ευκαιριών που συστάθηκαν με το άρθρο 4.5 της Σ.Σ.Ε. Τραπεζών-ΟΤΟΕ 1994-95 (25.3.1994) είναι 4μελείς και συγκροτούνται από δύο (2) εκπροσώπους της Διοίκησης της Τράπεζας και δύο (2) εκπροσώπους της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης αντίστοιχα. Με απόφαση της, η επιτροπή ίσων ευκαιριών κάθε Τράπεζας ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με την εσωτερική οργάνωση και τη λειτουργία της (ΣΣΕ 1996, άρθρα Β.4 και Β.5).

 

Οι επιχειρησιακές επιτροπές Ίσων Ευκαιριών των άρθρων 4.5. της ΣΣΕ 1994-95 και Β5 της ΣΣΕ 1996, πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων τους, διατυπώνουν και υποβάλλουν στα οικεία υπηρεσιακά όργανα αιτιολογημένη γνώμη για κάθε θέμα σχετικό με παραβίαση της ισότητας των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις ή με προσβολή της προσωπικότητας σε σχέση με το φύλο, ύστερα από γραπτό αίτημα ή αναφορά εργαζομένου (ΣΣΕ 1997, άρθρο 15).

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Ζ.1. Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου.

 

Με σκοπό

-           τη διερεύνηση και εξισορρόπηση των εκατέρωθεν συμφερόντων,

-           την καθιέρωση κλίματος ουσιαστικού, καλόπιστου και γόνιμου διαλόγου,

-           τη διευκόλυνση της αξιολόγησης τόσο των συγκλινουσών απόψεων των μερών, όσο και των αποκλινουσών θέσεών τους,

-           την κατά το δυνατόν εξεύρεση κοινά αποδεκτών και εφαρμόσιμων πρακτικών λύσεων.

τα μέρη συμφωνούν να συσταθεί, να δραστηριοποιηθεί και να λειτουργήσει, εντός μηνός από την υπογραφή της κλαδικής ΣΣΕ Τραπεζών - ΟΤΟΕ για το 1994-1995, μόνιμη ισομερής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.

Η Επιτροπή αποτελείται από αντιπροσωπείες των Τραπεζών και της ΟΤΟΕ, στις οποίες προΐστανται οι εκάστοτε εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών. Οι Τράπεζες και η ΟΤΟΕ μπορούν να ορίζουν και αναπληρωτές των ανωτέρω εκπροσώπων τους.

Αντικείμενα της επιτροπής είναι θέματα εκσυγχρονισμού του τραπεζικού συστήματος, σχέσεων εργοδοτών και εργαζομένων, αξιολόγησης των εξελίξεων της απασχόλησης, ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, ασφαλιστικά θέματα και γενικά κάθε θέμα που άπτεται των εργασιακών σχέσεων.

Στα πλαίσια αυτά η επιτροπή αναλαμβάνει άμεσα να προωθήσει:

-           την έρευνα και την πληροφόρηση για τον εκσυγχρονισμό και την διάρθρωση του συνόλου των αμοιβών, καθώς και για την ανάπτυξη συστημάτων πρόσθετων αμοιβών και κινήτρων βάσει στόχων από τις Τράπεζες και με βάση μια ισόρροπη, διαφανή και διαλεκτική προσέγγιση,

-           τη διερεύνηση και συζήτηση των ασφαλιστικών θεμάτων του κλάδου, καθώς και θεμάτων που αφορούν τη σχέση μισθών και συντάξεων,

-           τη διατύπωση γενικών αρχών και κατευθύνσεων για την έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση των εργαζομένων, καθώς και για τη διαβούλευση σε θέματα απασχόλησης και εξέλιξης των τραπεζικών ειδικοτήτων,

-           τη διατύπωση γενικών αρχών και κατευθύνσεων για τον Προγραμματισμό του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και για την αξιοκρατική στελέχωση, υπηρεσιακή αξιολόγηση και αξιοποίηση των εργαζομένων στις τράπεζες.

Η Επιτροπή υποστηρίζεται, κατά περίπτωση, από εμπειρογνώμονες και επιστημονικούς συνεργάτες του κάθε μέρους οι οποίοι και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της. Συνεδριάζει τακτικά ανά δίμηνο και έκτακτα όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο από τα μέρη.

Η ΕΕΤ θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή, ενώ οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών θα έχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα θέματα που συζητούνται (ΣΣΕ 1994-1995, όρος 2.1).

 


Ζ.2. Επιτροπή Εκσυγχρονισμού Χ/Π Συστήματος

 

Προκειμένου να προσαρμοσθεί και να καταστεί λειτουργικό στις νέες ανάγκες του κοινωνικού διαλόγου και στις νέες συνθήκες λειτουργίας του τραπεζικού τομέα, το άρθρο 8 της ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 1988 ισχύει ως εξής:

Συμφωνείται ότι θα πραγματοποιείται, ανά τρίμηνο, σύσκεψη με τη συμμετοχή, ενός (1) εκπροσώπου της Τραπέζης της Ελλάδος, ενός (1) εκπροσώπου των εμπορικών Τραπεζών, ενός (1) εκπροσώπου των επενδυτικών Τραπεζών, ενός (1) εκπροσώπου των στεγαστικών Τραπεζών, ενός (1) εκπροσώπου της Αγροτικής Τραπέζης, τριών (3) εκπροσώπων της ΟΤΟΕ και ενός (1) εκπροσώπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό την προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας ή του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.

Η σύσκεψη έχει ως αντικείμενα:

i.          Τη μελέτη θεμάτων του κλάδου και ενδεικτικά: ρυθμίσεις και εξελίξεις στον Ενιαίο Χρηματοπιστωτικό Χώρο (απελευθέρωση, σταθερότητα, ασφάλεια και εποπτεία συναλλαγών), τεχνολογικές εξελίξεις, προοπτικές ηλεκτρονικής διασύνδεσης συστημάτων σε Εθνική και Ευρωπαϊκή κλίμακα, πεδίο διατραπεζικών συνεργασιών των εθνικών φορέων σ΄ένα “διεθνικό” σύστημα, δεοντολογία σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, μακροοικονομικό και μικροοικονομικό (επιχειρηματικό) περιβάλλον και τραπεζικό σύστημα.

ii.         Την ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις σχετικές ρυθμίσεις στα πλαίσια της ΟΝΕ, καθώς και την εξέταση συναφών θεμάτων και ενδεικτικά: κόστος και ωφέλεια από τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα, συνέπειες των πολλαπλών ταχυτήτων της ΟΝΕ για την οικονομία, το επιχειρηματικό περιβάλλον και το τραπεζικό σύστημα.

Όλοι οι συμμετέχοντες στην παραπάνω επιτροπή ενημερώνονται για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και για συναφή θέματα που τους αφορούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από κάθε σύσκεψη (ΣΣΕ 1996, όρος 14).

 

 

Ζ.3.  Προστασία Απασχόλησης

 

Ζ.3.1. Διατήρηση απασχόλησης κατά τις αναδιαρθρώσεις

 

Κατά την αναδιάρθρωση που προκύπτει από την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών, τις οργανωτικές μεταβολές και την εισαγωγή νέων τραπεζικών εργασιών, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της απασχόλησης και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Για το λόγο αυτό, παρέχεται η κατάλληλη επιμόρφωση στους υπηρετούντες υπαλλήλους με εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εκπονούνται με τις Διοικήσεις Τραπεζών, με τη συμμετοχή των αντιστοίχων συλλόγων.

Για την κάλυψη των εξειδικευμένων θέσεων εργασίας που προκύπτουν, εξαντλείται πρώτα η προσπάθεια για την αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού.

Στις περιπτώσεις που η αναδιάρθρωση οδηγεί σε διαφοροποίηση συνθηκών εργασίας και υγιεινής και ασφάλειας, που προβλέπονται από νόμο, κανονισμό ή συλλογική σύμβαση ή γραπτή εσωτερική συμφωνία κατά Τράπεζα ή πράξη Διοικήσεως, τότε θα προηγείται κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας γι’ αυτά τα θέματα μεταξύ της Διοίκησης της αντίστοιχης επιχείρησης και της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η τελευταία διάταξη αφορά και το καθεστώς της υπηρεσιακής εξέλιξης για το οποίο θα υπάρξει πόρισμα επιτροπής εντός έξι (6) μηνών από της υπογραφής της Σύμβασης. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους των Διοικήσεων των Τραπεζών, τρεις (3) εκπροσώπους της ΟΤΟΕ και από τρεις (3) εκπροσώπους που θα ορίσουν ανά ένα τα Υπουργεία

Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Εμπορίου (ΣΣΕ 1989, άρθρο 10).

 

Ζ.3.2. Διατήρηση απασχόλησης κατά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος

 

 Σε συνέχεια και προέκταση των συμφωνημένων στο άρθρο 10 της ΣΣΕ Τραπεζών - ΟΤΟΕ 1989, συμφωνείται ότι σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Τραπεζών, πρώτιστο μέλημα είναι η προστασία της απασχόλησης και η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού (ΣΣΕ 1994 – 1995, άρθρο 2.3).

 

 

Ζ.4. Παρατηρητήριο Απασχόλησης.

 

Ζ.4.1. Στα πλαίσια της λειτουργικής υποστήριξης της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου και με στόχο την ουσιαστικότερη τεκμηρίωση σε θέματα απασχόλησης συμφωνήθηκε να συσταθεί και να λειτουργήσει διμερές και ισομερές Παρατηρητήριο Απασχόλησης, με κύριο αντικείμενο την Έρευνα και τεκμηρίωση για την εξέλιξη της απασχόλησης στον κλάδο και τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις. Το Παρατηρητήριο διοικείται από ισομερές όργανο εκπροσώπων Τραπεζών - ΟΤΟΕ

Αντικείμενο του Παρατηρητηρίου θα είναι:

-           η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση μελετών, εργασιακών δεδομένων, στοιχείων απασχόλησης και αμοιβής εργασίας από όλες τις Τράπεζες του κλάδου, τα οποία θα ταξινομεί, θα επεξεργάζεται και θα συγκρίνει με διεθνή δεδομένα, σε συνεργασία με αντίστοιχα Παρατηρητήρια ή φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

-           η τακτική σύνταξη αναφορών για τις εθνικές ή και διεθνείς εργασιακές εξελίξεις του κλάδου, για την καλλίτερη ενημέρωση της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου και για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων απασχόλησης.

Το Παρατηρητήριο θα βρίσκεται σε λειτουργική σύνδεση με το Εκπαιδευτικό-Ερευνητικό Κέντρο της ΕΕΤ, υποστηριζόμενο από αυτό, για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του.

Παράλληλα τα μέρη θα επιδιώξουν από κοινού την ένταξη της λειτουργίας του παρατηρητηρίου σε προγράμματα Κοινοτικής χρηματοδότησης (ΣΣΕ 1994- 1995,όρος 2.2).

Ζ.4.2. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2.2. της ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών 1994-95, οι Τράπεζες θέτουν υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης, κάθε χρόνο και το αργότερο μέχρι τις 30/9, τα στοιχεία του εντύπου του Κοινωνικού Απολογισμού.

Για την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης οι Τράπεζες διαθέτουν έναν υπάλληλο και έναν προσωπικό υπολογιστή (PC), καθώς και τον απαραίτητο για το σκοπό αυτό χώρο.

Τα επιχειρησιακά δεδομένα του εντύπου του Κοινωνικού Απολογισμού δε δημοσιοποιούνται ως έχουν. Παρουσιάζονται ομαδοποιημένα σε κλαδικό επίπεδο, με τρόπο που να επιτρέπει χρήσιμες συγκρίσεις και ουσιαστική αξιοποίησή τους από όλες τις Τράπεζες. Οι σχετικοί πίνακες των κλαδικών δεδομένων τίθενται στη διάθεση των Τραπεζών, της ΟΤΟΕ και των Συλλόγων εργαζομένων, που ανήκουν στη δύναμή της, για περαιτέρω αξιοποίηση (ΣΣΕ 1996, όρος 3).

Ζ.4.3. Το Παρατηρητήριο Απασχόλησης ενισχύεται με έναν οικονομολόγο αναλυτή, που θα επιλέξει η Διοικούσα Επιτροπή αυτού, ο οποίος και θα ανήκει στη δύναμη προσωπικού της Ε.Ε.Τ.  Το Παρατηρητήριο οργανώνει και εποπτεύει Επιτροπές, που ασχολούνται με ευρύτερα θέματα απασχόλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται εκάστοτε από την υφιστάμενη Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου (ΣΣΕ 1999- 2000).

 

Ζ.5. Πληροφόρηση εργαζομένων.

Μέσα στο πρώτο 4μηνο κάθε χρόνου οι Διοικήσεις των Τραπεζών θα ενημερώνουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων σχετικά με το πρόγραμμα ίδρυσης νέων ανταλλακτηρίων για τον αντίστοιχο χρόνο (ΣΣΕ 1989).

 

Ζ.6. Σύνθεση επιτροπών

Σε οποιαδήποτε περίπτωση προβλέπεται συλλογική εκπροσώπηση ή συμμετοχή, με οποιοδήποτε τρόπο, σε θεσμοθετημένες επιτροπές υπηρεσιακά συμβούλια, κατά Τράπεζα, θα μετέχουν εκπρόσωποι ή εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργανώσεως των εργαζομένων, με κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας, τον αριθμό των μελών που ψήφισαν κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες και όχι τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών (ΣΣΕ 1990).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ & ΑΔΕΙΕΣ

Η.1. Αποσπάσεις στο Δ.Σ. σωματείων που είναι μέλη της ΟΤΟΕ

Απαλλάσσονται από την υπηρεσία της Τράπεζας, με υπόδειξη του οικείου Συλλόγου για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των Συλλόγων δυνάμεως Ο.Τ.Ο.Ε.:

α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τους Συλλόγους μέχρι 250 μέλη:

β) Για Συλλόγους με 251 μέχρι 500 μέλη ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.

γ) Για Συλλόγους πάνω από 500 μέλη μέχρι 5.000 μέλη απαλλάσσεται με υπόδειξη του οικείου Συλλόγου ένα συνδικαλιστικό στέλεχος ανά 500 μέλη. Υπόλοιπο μελών από 251 και πάνω, αντιστοιχεί στην απαλλαγή ενός ακόμα συνδικαλιστικού στελέχους.

δ) Για Συλλόγους πάνω από 5.000 μέλη απαλλάσσεται, για το υπερβάλλον ένας συνδικαλιστής ανά 1.000 μέλη. Υπόλοιπο μελών ανά 501 και πάνω, αντιστοιχεί στην απαλλαγή ενός ακόμα συνδικαλιστικού στελέχους. Ο χρόνος της απόσπασης των συνδικαλιστών λογίζεται ως ευδόκιμη υπηρεσία (ΣΣΕ 1982).

 

Η.2 Αποσπάσεις στελεχών ΟΤΟΕ

 

Συμφωνείται η απαλλαγή από τα υπηρεσιακά καθήκοντα δέκα (10) συνολικά συνδικαλιστικών στελεχών από τα όργανα της ΟΤΟΕ (άρθρο 8 Καταστατικού ΟΤΟΕ, όπως ισχύει σήμερα) με υπόδειξή της, χωρίς να διακόπτεται η μισθοδοσία τους.

Στους παραπάνω συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός γραμματέας και ο Ταμίας της Διοίκησης της Ο.Τ.Ο.Ε., οι οποίοι απαλλάσσονται ειδικά για το χρόνο που κατέχουν τις παραπάνω θέσεις.

Αν οι κατέχοντες τις παραπάνω θέσεις έχουν απαλλαγεί βάσει του άρθρου 20 της Σ.Σ.Ε. Ο.Τ.Ο.Ε. - ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1982 ή από άλλη αιτία, τότε απαλλάσσονται επιπλέον ισάριθμα συνδικαλιστικά στελέχη με υπόδειξη του σωματείου δύναμης της Ο.Τ.Ο.Ε. στην εργοδότρια Τράπεζα. Η  Ο.Τ.Ο.Ε. θα μεριμνά ώστε ο αριθμός των ανωτέρω απαλλασσομένων να μην υπερβαίνει τους τρεις (3)ανά Τράπεζα. Επίσης οι Τράπεζες θα χορηγούν συνδικαλιστικές άδειες χωρίς να διακόπτεται η μισθοδοσία τους σε μέλη Δ.Σ., Γενικούς Συμβούλους σωματείων και Ο.Τ.Ο.Ε. και συνέδρους Ο.Τ.Ο.Ε. για να παρακολουθήσουν τις εργασίες των οργάνων τους. Τα παραπάνω υπερισχύουν προγενέστερων σχετικών ρυθμίσεων. Δεν θίγονται απαλλαγές που ισχύουν με οποιοδήποτε τρόπο για συνδικαλιστικά στελέχη στα σωματεία δύναμης ΟΤΟΕ (ΣΣΕ 1996).

Η.3. Άρση αντικινήτρων στη συνδικαλιστική δράση

 

Η.3.1. Οι Τραπεζοϋπάλληλοι, οι οποίοι βρίσκονται σε συνδικαλιστική άδεια – απόσταση, (δηλαδή απαλλάσσονται από την εργασία τους στην Τράπεζα, για συνδικαλιστικούς λόγους), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή με τη συγκατάθεση των οικείων τραπεζών και είναι μέλη σε Διοικητικά Συμβούλια πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων, διατηρούν κατά τη διάρκεια αυτής ακέραια όλα τα δικαιώματά τους, τα οποία αφορούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στην Τράπεζα, από την οποία αποσπώνται. Οι Τραπεζοϋπάλληλοι αυτοί διατηρούν το σύνολο των αποδοχών (βασικός μισθός, επιδόματα, συμβατικές παροχές ή παροχές από πράξεις διοίκησης), που ελάμβαναν πριν από τη συνδικαλιστική απόσταση. Εξαιρούνται τα έξοδα περιποίησης πελατείας ανεξάρτητα από την ονομασία με την οποία δίδονται και οι παροχές που χορηγούνται σε ειδικές, κατά περίπτωση, εξειδικευμένες θέσεις εργασίας ή εποπτείας (π.χ. Dealing room κ.λ.π), εκτός εάν αυτές χορηγούνται στους αποσπασμένους συνδικαλιστές από την οικεία Τράπεζα.

 

Η.3.2. Οι Τραπεζοϋπάλληλοι, οι οποίοι ευρίσκονται σε συνδικαλιστική απόσταση, εξελίσσονται βαθμολογικά σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 

i)Προαγωγή κατ’ αρχαιότητα: Για τους βαθμούς που προβλέπεται προαγωγή μόνο κατ’ αρχαιότητα, η προαγωγή κατ’ αρχαιότητα γίνεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους Οργανισμούς ή Κανονισμούς των Τραπεζών.

 

ii) Προαγωγή κατ’ εκλογήν: Για τους βαθμούς που προβλέπεται είτε κατ’ αρχαιότητα και κατ’ εκλογήν είτε μόνον κατ’ εκλογήν, η κατ’ εκλογήν προαγωγή γίνεται (με δεδομένο ότι ο χρόνος της απόστασης λογίζεται ως ευδόκιμη υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 20 της Σ.Σ.Ε./1982) με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Εκλογή του Τραπεζοϋπάλληλου στη Διοίκηση οποιουδήποτε από τα συνδικαλιστικά όργανα, που αναφέρονται στο παραπάνω κεφάλαιο Α, σε τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόμενες ή μη τακτικές αρχαιρεσίες αναμετρήσεις.

Το δικαίωμα του Τραπεζοϋπάλληλου για την κατ’ εκλογήν προαγωγή αρχίζει αμέσως μετά από την τρίτη συνδικαλιστική του εκλογή και

β. Απόσταση τουλάχιστον επί εικοσιτέσσερεις (24)  συνεχόμενους ή μη μήνες του τραπεζοϋπαλλήλου, στα παραπάνω όργανα του κεφαλαίου Α, στο βαθμό που κάθε φορά κρίνεται.

 

iii) Το δικαίωμα κρίσης για την κατ’ εκλογήν προαγωγή στον επόμενο βαθμό θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία κτήσης (valeur) του κατεχόμενου εκάστοτε βαθμού. Εάν από τις σχετικές διατάξεις της οικείας Τράπεζας προβλέπεται μικρότερος χρόνος για τις κατ’ εκλογήν προαγωγικές κρίσεις, τότε η σχετική κρίση γίνεται κατά τον χρόνο αυτόν.

 

iv) Η κατ’ εκλογήν προαγωγή επέρχεται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και μετά από την διαδικασία της παρακάτω παραγράφου vii.

v) Οι προαγόμενοι τραπεζοϋπάλληλοι συνδικαλιστές καλύπτουν μη οργανικές θέσεις, οι οποίες ιδρύονται με την παρούσα και είναι προσωποπαγείς, μέχρι και του βαθμού του Συμπράττοντος Υποδιευθυντού της Ε.Τ.Ε. ή του αντίστοιχου βαθμού των οργανισμών ή κανονισμών των λοιπών Τραπεζών. Για τις προαγωγές στους βαθμούς του Υποδιευθυντού και Διευθυντού οι συνδικαλιστές κρίνονται μαζί με τα λοιπά στελέχη των Τραπεζών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Οργανισμών και Κανονισμών κάθε Τράπεζας.

vi) Σε όσες Τράπεζες δεν υπάρχει βαθμολογική εξέλιξη, που να προβλέπεται από Οργανισμό ή Κανονισμό ή Εγκύκλιο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ο Τραπεζοϋπάλληλος θα ακολουθεί την βαθμολογική εξέλιξη που προβλέπεται στην Ε.Τ.Ε. Στην περίπτωση αυτή θα ενταχθεί στους αντίστοιχους βαθμούς με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου vii. Κατ’ ακολουθία, η οικονομική αντιμισθία των συνδικαλιστών αυτών, καθορίζεται ίση τουλάχιστον με εκείνη που προβλέπεται για τους αποσπασμένους ομοιόβαθμούς τους Τραπεζοϋπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

vii) Ο δικαιούχος της παραπάνω βαθμολογικής εξέλιξης ii μέχρι και του βαθμού του Συμπράττοντος Υποδιευθυντού υποβάλλει αίτηση στην Τράπεζά του, η οποία εντός δυο (2) μηνών και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις τον εντάσσει στον αντίστοιχο βαθμό με χρόνο προαγωγής (valeur βαθμού) αυτόν που προκύπτει από την εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο vii διαφορετικά, εντός της αυτής προθεσμίας, απαντά εγγράφως στον ενδιαφερόμενο αιτιολογώντας την αρνητική της θέση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ή αν παρέλθει χωρίς απάντηση η πιο πάνω δίμηνη προθεσμία ο ενδιαφερόμενος δικαιούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών να προσφύγει ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, η οποία ιδρύεται με την παρούσα και απαρτίζεται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή τον οριζόμενο από αυτόν Υποδιοικητή (ως Πρόεδρο), από έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και από έναν εκπρόσωπο της Ο.Τ.Ο.Ε. Η επιτροπή κρίνει με αιτιολογημένη απόφασή της για τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων προαγωγής, καθώς επίσης και για το χρονικό σημείο (valeur) από το οποίο επέρχεται η προαγωγή και η απόφαση της Επιτροπής είναι δεσμευτική και για τα δυο μέρη.

viii) Οι τραπεζοϋπάλληλοι τους οποίους αφορούν οι παρούσες ρυθμίσεις προάγονται βαθμολογικά, κατά τα ανωτέρω, μέχρι και του βαθμού του Συμπράττοντος Υποδιευθυντού. Πέραν του βαθμού αυτού γίνεται με τις πιο κάτω προϋποθέσεις μόνον μισθολογική προώθηση αντίστοιχη του βαθμού Υποδιευθυντού και Διευθυντού. Ειδικά για την απονομή των παραπάνω, κατ’ εξαίρεση, μισθολογικών προωθήσεων Υποδιευθυντού και Διευθυντού ισχύουν τα εξής:

 

Η μισθολογική προώθηση στους δυο αυτούς βαθμούς γίνεται με την προβλεπόμενη από την παράγραφο vii παραπάνω διαδικασία και επέρχεται: α) εφόσον ο τραπεζοϋπάλληλος έχει εκλεγεί επί έξι(6) τουλάχιστον συνεχόμενες ή μη φορές στη Διοίκηση των προαναφερθέντων συνδικαλιστικών οργάνων του παραπάνω κεφαλαίου Α, β) έχει παραμείνει αποσπασμένος επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) συνεχόμενους ή μη μήνες στον προηγούμενο βαθμό και γ) έχει τουλάχιστον  τρία (3) χρόνια παραμονής στον προηγούμενο βαθμό.

 

H.3.3. Με τη λήξη της συνδικαλιστικής απόσπασης στους επανερχόμενους στην εργασία τους στην Τράπεζα συνδικαλιστές τους ανατίθενται καθήκοντα ανάλογα με τον κατεχόμενο κατά την επάνοδό τους βαθμό και πάντως όχι υποδεέστερη αυτής που κατείχαν πριν την απόσπαση.

Η παρούσα ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τους κατά την υπογραφή της παρούσας συνταξιούχους συνδικαλιστές του κλάδου.

 

H.3.4. Όσο διαρκεί η συνδικαλιστική απόσπαση, στα όργανα που προβλέπονται στο κεφάλαιο Α της παρούσας, ο αποσπασμένος τραπεζοϋπάλληλος, εφόσον έχει εκλεγεί δύο (2) φορές και αμέσως μετά τη δεύτερη εκλογή του, λαμβάνει το παρακάτω H.3.4. επίδομα ευθύνης, που είναι ίσο με το εκάστοτε καταβαλλόμενο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επίδομα ευθύνης, σύμφωνα με τον κατεχόμενο από αυτόν βαθμό ή τους αντίστοιχα προβλεπόμενους από τους οργανισμούς ή κανονισμούς των λοιπών Τραπεζών. Στις Τράπεζες που δεν έχουν οργανισμό ή κανονισμό θα λαμβάνεται κατ’ αντιστοιχία υπόψη αυτός της ΕΤΕ.

 

 Το καταβαλλόμενο παραπάνω επίδομα έχει ως εξής:

 

Α) Για τους βαθμούς του Λογιστή Α’ και του Υποτμηματάρχη το επίδομα Προϊσταμένου Υπηρεσίας Διοικήσεως.

Β) Για τους βαθμούς Τμηματάρχη Β’ και Τμηματάρχη Α’ το επίδομα Προϊσταμένου Τμήματος Διοικήσεως.

Γ) Για τον βαθμό του Συμπράττοντος Υποδιευθυντού το επίδομα Υποδιευθυντού Διοικήσεως.

Δ)  Για τη μισθολογική προώθηση στο βαθμό του Υποδιευθυντού το επίδομα

Υποδιευθυντού Διοικήσεως.

Ε)  Για την μισθολογική προώθηση στο βαθμό του Διευθυντού το επίδομα Διευθυντού Διοικήσεως.

 

Το επίδομα αυτό αποτελεί τμήμα των τακτικών αποδοχών και παύει με τη λήξη της συνδικαλιστικής απόσπασης, συμψηφίζεται δε με οποιοδήποτε επίδομα ευθύνης λαμβάνει ο αποσπασμένος Τραπεζοϋπάλληλος.

 

H.3.5. Ευνοϊκότερες  ρυθμίσεις που ισχύουν σε επιχειρησιακό επίπεδο για τους Τραπεζοϋπάλληλους, οι οποίοι λαμβάνουν συνδικαλιστική απόσπαση, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και ισχύουν παράλληλα.

 

H.3.6. Η ισχύς της παρούσας ως προς τις προβλεπόμενες βαθμολογικές προαγωγές και μισθολογικές προωθήσεις αρχίζει από 1/1/1997. τα οικονομικά αποτελέσματα των βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικών προωθήσεων θα αρχίζουν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κάθε ενδιαφερομένου. Το προβλεφθέν με την παρούσα επίδομα ευθύνης καταβάλλεται από 1/7/1997 (ΣΣΕ αρ. κατάθεσης 96/28.8.1997).

 

H.3.7. Όσοι τραπεζοϋπάλληλοι είχαν τις προϋποθέσεις βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής, όπως ρυθμίστηκαν με την από 30.07.1997 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ειδικότερα, όσοι υπήγοντο στις μεταβατικές διατάξεις της ανωτέρω ΣΣΕ, έχουν τη δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2001,προκειμένου να τύχουν των σχετικών βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, τροποποιούμενης αναλόγως της εκεί αναφερομένης ημερομηνίας “ ... μέχρι την 31 Ιανουαρίου 1998...”, αντί της οποίας τίθεται με την παρούσα “ ... μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2001 ...”. Κατά τα λοιπά η ανωτέρω Ειδική ΣΣΕ ισχύει ως έχει (ΣΣΕ 2001, Β, άρθρο 13).

 

H.3.8. Στους Τραπεζοϋπαλλήλους τους οποίους αφορούν οι συνδικαλιστικές ρυθμίσεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 30/7/1997, συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Τ.Ο.Ε., συμπληρουμένου με την παρούσα αντιστοίχως του κεφαλαίου Α' της παραπάνω ΣΣΕ. Για το σκοπό της παρούσας ρύθμισης και μόνον, τα αποτελέσματα της από 30/7/1997 ΣΣΕ, έχουν αναδρομική ισχύ από την έναρξη ισχύος αυτής, ο δε χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης επεκτείνεται μέχρι και την 30/9/2004 (ΣΣΕ 2004 – 2005, Β, άρθρο 16).

 

Η.4. Παρακράτηση συνδρομής

 

Οι Τράπεζες θα παρακρατούν τις συνδικαλιστικές εισφορές του Προσωπικού υπέρ των Σωματείων δύναμης Ο.Τ.Ο.Ε. και της Ο.Τ.Ο.Ε., εκτός αν υπάρχει αρνητική δήλωση του Υπαλλήλου (ΣΣΕ 1982 όρος 19).

 


Η.5. Πολιτιστικές,αθλητικές κλπ. δραστηριότητες Συλλόγων και ΟΤΟΕ

 

Η.5.1. Πολιτιστικές – Αθλητικές δραστηριότητες ΟΤΟΕ

 

Το ποσό που προβλέπεται για την οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών λεσχών, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 13.125 ευρώ μηνιαίως και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 13.781 ευρώ μηνιαίως. Αντιστοίχως, το ποσό για τον εργασιακό αθλητισμό, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2004 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 2.730 ευρώ μηνιαίως και από 1.1.2005 κατά 5% και διαμορφώνεται σε 2.867 ευρώ μηνιαίως. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τις συμβαλλόμενες τράπεζες (ΣΣΕ 2004 2005).

Η.5.2. Πολιτιστικές – Αθλητικές δραστηριότητες Συλλόγων

 

Συμφωνείται ότι θα ενισχύονται οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις βάσει συγκεκριμένων προγραμμάτων που θα υποβάλλουν οι Σύλλογοι. Η ενίσχυση θα χορηγείται μετά από σχετική συμφωνία των οικείων Συλλόγων με τις Διοικήσεις των Τραπεζών (ΣΣΕ 1989).

 


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:  ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές, που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Δ.Σ. Τραπεζών και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.

 

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ισχύει από την 1.1.2004 και λήγει την 31.12.2005, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας (ΣΣΕ 2004 – 2005).[1] Με τις αποδοχές κατηγορίας κυρίου προσωπικού αμείβονται οι φύλακες του ν. 1389/1983.

[2] για τον προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών αυτής της κατηγορίας του προσωπικού (καθαρίστριες μερικής, διακεκομμένης απασχόλησης κ.λ.π.), δεν απαιτείται ιδιαίτερη ρύθμιση και μάλιστα διαφορετική εκείνης της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της ΕΓΣΣΕ έτους 1993, η οποία, σε συνδυασμό με την οδηγία 97/81 ΕΕ, αξιώνει εφαρμογή για τον υπολογισμό των αποδοχών που πρέπει να καταβάλλονται στις ως άνω κατηγορίες εργαζομένων. Ειδικότερα, το Συμβούλιο  εξέδωσε την 97/81 οδηγία σε εφαρμογή σχετικής συμφωνίας των οργανώσεων UNICE, CEEP, CES, που θέτει συγκεκριμένα πλαίσια για τη μερική απασχόληση ή την προσωρινή ή εποχική ή ευκαιριακή εργασία, εκτιμώντας  μεταξύ άλλων, ότι:

α) «ο Κοινοτικός Χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων προβλέπει ότι η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η διαδικασία αυτή θα επιτευχθεί με την προσέγγιση των εν λόγω συνθηκών με στόχο την πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τις μορφές εργασίας, εκτός της εργασίας αορίστου χρόνου, όπως η εργασία ορισμένου χρόνου, η εργασία με μερική απασχόληση, η προσωρινή εργασία και η εποχιακή εργασία».

β) Τα μέρη εκδήλωσαν με τη σχετική συμφωνία τους ¨τη βούληση να συγκροτήσουν ένα γενικό πλαίσιο για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των εργαζόμενων με μερική απασχόληση…»

Η οδηγία 97/81  έχει γενική εφαρμογή διότι υπό την ισχύ του άρθρου 2 ν. 2639/98 δεν υπάρχει δυνατότητα επιβολής εξαιρέσεων με ΣΣΕ.

[3] Η διαχρονική εξέλιξη του επιδόματος αυτού όπως προκύπτει από τις διατάξεις που παρατίθενται στη συνέχεια, έχει ως εξής:

Άρθρα 13 και 14 της ΣΣΕ 1982:

 Χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας:

5% για πέντε χρόνια υπηρεσίας

10% για δέκα χρόνια υπηρεσίας

15% για δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας, ως ισχύει μέχρι σήμερα και από 1.1.1983 με τη συμπλήρωση 16 χρόνων υπηρεσίας μέχρι 35, ένα τοις εκατό για κάθε χρόνο. Για τον προσδιορισμό του  επιδόματος πολυετίας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στους οικείους οργανισμούς προσωπικού κάθε τράπεζας.

Εάν μέχρι 31.12.1982 δεν ρυθμιστεί με νόμο η αναγνώριση της στρατιωτικής υπηρεσίας για το προσωπικό των τραπεζών, που προσλήφθηκε μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, τότε οι Διοικήσεις των τραπεζών θα αναγνωρίσουν την θητεία ως προϋπηρεσία από 1.1.1983.

Άρθρο 6 της ΣΣΕ 1984:

Επεκτείνεται το επίδομα πολυετίας ως εξής:  Με τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας χορηγείται επίδομα 3%. Για κάθε συμπληρωμένο έτος πέραν του τρίτου το επίδομα προσαυξάνεται κατά 1,0%. Σαν χρόνος υπηρεσίας για τη χορήγηση του  επιδόματος υπολογίζεται για όλο το προσωπικό  των  τραπεζών  και  ο  χρόνος τυχόν  ασφαλισμένης προϋπηρεσίας  του εργαζόμενου σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα, εταιρική ή ατομική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Άρθρο 5 της  ΣΣΕ 1989:

Αυξάνεται από 1.7.1989 το επίδομα πολυετίας κατά 25% (δηλαδή ποσοστό 1,25% για κάθε χρόνο υπηρεσίας). Οι όροι χορήγησης του καθορίζονται με την ΣΣΕ 1984.

Άρθρο 2.01 .Γ. της ΣΣΕ 1990:

Από  1.3.1990 αυξάνεται το επίδομα πολυετίας από  1,25% σε  1,50% κατά χρόνο υπηρεσίας. Ή αύξηση θα υπολογισθεί με τον τρόπο που μέχρι σήμερα εφαρμόστηκε.

Άρθρο Α.2 της ΣΣΕ 1991:

Το ποσοστό του επιδόματος πολυετίας αυξάνεται από 1.5.91 από 1,5% σε 1,75% ανά έτος κατά τα μέχρι τώρα ισχύοντα.

 

[4] Το επιστημονικό επίδομα χορηγήθηκε πρώτη φορά στις Τράπεζες με την ΔΑ 71, ως "επίδομα επιστημονικής αποδόσεως" σε ποσοστό 5% για όλους τους πτυχιούχους των ανωτάτων σχολών. Με την ΔΑ 28/75 αυξήθηκε από 1.1.1976 σε 15% για τους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών και σε 17% και 20%, για τους κατόχους πρόσθετου τίτλου σπουδών (master) ή διδακτορικού διπλώματος (doctorat) αντίστοιχα. Με την ΔΑ 80 (άρθρο 4) αυξήθηκε εκ νέου κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες, δηλαδή ανήλθε σε 17% (ανώτατη σχολή), 19% (master), 22% (διδακτορικό). Με την ΣΣΕ 81 (άρθρο 5) αυξήθηκε κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες, και ανήλθε σε 20% (ανώτατη σχολή), 25% (διδακτορικό). Με την ΣΣΕ 82 (άρθρο 12) χορηγήθηκε για πρώτη φορά επιστημονικό επίδομα και στους πτυχιούχους ανωτέρων σχολών, σε ποσοστό 10%. Με την ΣΣΕ 89 (άρθρο 5) το επιστημονικό επίδομα αυξήθηκε από 1.7.1989 κατά 25% με όριο τις 5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω στο ήδη καταβαλλόμενο. Με την έννοια αυτή το επιστημονικό επίδομα σε κλαδικό επίπεδο διαμορφώθηκε ως εξής: 12,5% (ανώτερη σχολή), 25% (ανώτατη σχολή), 30% (διδακτορικό). Με την ΣΣΕ 94-95 (άρθρο 1.9) το επιστημονικό επίδομα για πτυχίο ανώτερης σχολής αυξήθηκε από 12,5% σε 16%. Με την ΣΣΕ 96 (άρθρο Α.2) το επιστημονικό επίδομα για διδακτορικό τίτλο αυξήθηκε σε 40%.

[5] Η πλήρης διάταξη όπως συμπεριλαμβάνεται στη ΣΣΕ 1984 (όρος 11), είναι η ακόλουθη:

α) Σε κάθε τράπεζα θα συσταθεί εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης επιτροπή από έναν εκπρόσωπο των τραπεζών, ένα της ΟΤΟΕ και ένα γιατρό του Υπουργείου Εργασίας που θα διαπιστώνει την ανθυγιεινότητα του χώρου. Μέχρις ότου ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα θα καταβάλλεται επίδομα 12% και πρόσθετη ετήσια άδεια 7 ημερών σε όσους και για όσο χρόνο εργάζονται στους χώρους αυτούς (υπόγεια, χημικά, θόρυβοι).

β) Η ίδια διαδικασία και ρύθμιση θα ισχύσει για τους χειριστές Η/Υ, χειρίστριες εισαγωγής στοιχείων, τηλεφωνητές, καταμετρητές.

Η ίδια επιτροπή θα επιλαμβάνεται και τυχόν άλλων ειδικών εργασιών με παρόμοια χαρακτηριστικά μετά από συμφωνία ΟΤΟΕ - Τραπεζών.

 

[6] Το επίδομα τοκετού χορηγείται από τις τράπεζες με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται σε δρχ. 80.000. Στο ποσό αυτό συμψηφίζεται κάθε ποσό που καταβάλλεται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά Ταμεία Τραπεζών - Δημοσίου - ΙΚΑ κλπ. ή από άλλα προγράμματα ασφάλισης.

[7] Οι τράπεζες που δε διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς χορηγούν, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας, βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ή, όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι συμβάσεις πραγματοποιούνται από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία που λειτουργούν στο χώρο των Τραπεζών, το σχετικό ποσό θα αποδίδεται σε αυτά. Σε περιοχές, που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.

[8] Οι Τράπεζες που δεν έχουν ιδιόκτητες κατασκηνώσεις ή κατασκηνώσεις που καλύπτουν τα τέκνα του προσωπικού τους και τελούν υπό την αιγίδα των οικείων ταμείων, χορηγούν κατασκηνωτικό επίδομα, το οποίο στη μεν πρώτη περίπτωση θα δίδεται στο γονέα έναντι αποδεικτικών της δαπάνης στοιχείων, στη δε δεύτερη περίπτωση θα αποδίδεται στο Ταμείο που έχει την ευθύνη λειτουργίας της κατασκήνωσης.

 

[9] Με την έγκριση των νομισματικών αρχών, όπου αυτή είναι αναγκαία, χορηγούνται από τις Τράπεζες στεγαστικά δάνεια με τους παρακάτω γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

- Η διάρκεια των δανείων καθορίζεται 35ετής.

- Για την εξασφάλιση του δανείου θα εγγράφεται προσημείωση υποθήκης.

- Εάν υπάρχει συμπληρωματικό δάνειο για το οποίο απαιτείται υποχρεωτικά Α’ προσημείωση υποθήκης ή Α’ υποθήκη, το δάνειο των τραπεζών θα χορηγείται με εγγραφή Β’ προσημείωση υποθήκης με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται από πλευράς αξίας του ακινήτου.

- Καθορίζεται άτοκη περίοδος χάριτος ως εξής:

i. Για την περίπτωση αγοράς έτοιμης κατοικίας, 12 μήνες.

ii. Για την περίπτωση αγοράς υπό κατασκευή κατοικίας (από σχέδιο) ή οικοδόμησης σε ιδιόκτητο οικόπεδο 24 μήνες από την ανάληψη της πρώτης δόσης. (Προκαταβολή).

στ) Παρέχεται δυνατότητα μετάθεσης του 1/3  των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των 5 πρώτων, μετά την περίοδο χάριτος, ετών στα έτη 11 έως 35.

- Στην περίπτωση εξόδου λόγω συνταξιοδότησης από την ενεργό υπηρεσία του οφειλέτη, η εξόφληση του υπολοίπου του δανείου συνεχίζεται με  παρακράτηση των δόσεων από την σύνταξη και δεν παρακρατείται από το εφ’ άπαξ βοήθημα και τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις (ΣΣΕ 1984, όρος 12).

Στην περίπτωση που υφίσταται διάταξη η οποία περιορίζει το ύψος των τοκοχρεωλυτικών δόσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο των μηνιαίων αποδοχών, συμφωνείται ότι σαν μηνιαίες αποδοχές θα υπολογίζεται το σύνολο του καθαρού οικογενειακού εισοδήματος (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΣΣΕ 1984, παρ. 2).

Οι όροι χορήγησης των στεγαστικών δανείων από τις Τράπεζες προς τους υπαλλήλους τους για αγορά ακινήτου (ολοκληρωμένης ή ημιτελούς κατοικίας ή οικοπέδου προς ανέγερση κατοικίας) και πέραν της πρώτης κατοικίας με τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους πελάτες της Τράπεζας, σύμφωνα με τα εγκυκλίως οριζόμενα και τα οποία συμφωνήθηκαν με την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ετών 1997 - 1998 τροποποιούνται και προβλέπεται εφεξής η δυνατότητα επιλογής, από τους ήδη δανειοδοτηθέντες ή από νέους ενδιαφερόμενους, ενός εκ των δύο ακολούθων τύπων δανείων:

1. Χορήγηση δανείων κυμαινομένου επιτοκίου ύψους ίσου με το εκάστοτε ισχύον την 30/6 και την 31/12 επιτόκιο των Ε.Γ.Ε.Δ. ετήσιας διάρκειας, προσαυξημένο κατά 1,2 ποσοστιαία μονάδα για το έτος 1999 και κατά 1 ποσοστιαία μονάδα για το 2000.

2.1. Χορήγηση δανείων διάρκειας 10 ή 15 ετών με σταθερό επιτόκιο προσδιοριζόμενο με βάση το επιτευχθέν από την τελευταία δημοπρασία του Δημοσίου για τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ή 15 ετών προσαυξημένο με περιθώριο, που προσαυξάνεται κατά 8% επί του  επιτοκίου και με ελάχιστο περιθώριο προσαυξήσεως τη μισή ποσοστιαία μονάδα.

2.2. Το επιτόκιο για μεν τα δάνεια 10ετούς διάρκειας είναι αυτό, που προσδιορίζεται για τα δάνεια αυτά, για δε τα δάνεια 15ετούς διάρκειας είναι δυνατή η εξής επιλογή:

α) Το επιτόκιο, που προσδιορίζεται με βάση το 15ετές δάνειο ή

β) Το επιτόκιο, που προσδιορίζεται με βάση το 10ετές δάνειο, για τα πρώτα δέκα χρόνια και για τα υπόλοιπα πέντε θα ορίζεται κατ’ επιλογή, είτε ως παραπάνω υπό Β1, είτε ως παραπάνω υπό 2.1. με βάση όμως  το 5ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου.

 Η πρόωρη εξόφληση όλων των παραπάνω γίνεται χωρίς ποινή, πλην των δανείων σταθερού επιτοκίου (Β.2.), στα οποία η δυνατότητα αυτή παρέχεται μετά το πέρας της πενταετίας.

Για όλα τα παραπάνω δάνεια οι Τράπεζες έχουν την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν τη χορήγησή τους και σε υπαλλήλους άλλων Τραπεζών, που θα καλύπτονται από την παρούσα ΣΣΕ, χωρίς να αιτιολογήσουν την απόφασή τους (ΣΣΕ 1999 – 2000, Β, άρθρο 8).

 

[10] Η εφαρμογή του συστήματος εργασίας πέντε ημερών καθ΄ εβδομάδα καθίσταται οριστική από 1/1/1980 (ΣΣΕ 1979).

[11] Το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2004- 2005 ορίζει:

«Εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού

Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά»

 

[12] Το άρθρο 6(§§3,4,5) της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 ορίζει ως προς την άδεια φροντίδας τέκνου τα εξής: «3. το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις».

 

[13] Σύμφωνα με το άρθρο 40§2εδ.δ του ν. 2084/92 «ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.  1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α΄) και εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης».

[14]  Για την άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις, το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 1997 ορίζει «Αυξάνεται σε 30 ημέρες η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2, ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά»

Για την άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις για την προώθηση της δια βίου εκαπίδευσης το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1998-1999 ορίζει «Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83, όπως έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12/04/96 χορηγείται και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δυο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα».

Για την άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, το άρθρο 10 της ΕΓΣΣΕ 2004 – 2005 ορίζει «Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη».

 

[15] Το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 2006 (περ. Γ) ορίζει ότι «σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μη­τρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα».

 

[16] Η πλήρης διάταξη όπως συμπεριλαμβάνεται στη ΣΣΕ 1984 (όρος 11), είναι η ακόλουθη:

α) Σε κάθε τράπεζα θα συσταθεί εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης επιτροπή από έναν εκπρόσωπο των τραπεζών, ένα της ΟΤΟΕ και ένα γιατρό του Υπουργείου Εργασίας που θα διαπιστώνει την ανθυγιεινότητα του χώρου. Μέχρις ότου ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα θα καταβάλλεται επίδομα 12% και πρόσθετη ετήσια άδεια 7 ημερών σε όσους και για όσο χρόνο εργάζονται στους χώρους αυτούς (υπόγεια, χημικά, θόρυβοι).

β) Η ίδια διαδικασία και ρύθμιση θα ισχύσει για τους χειριστές Η/Υ, χειρίστριες εισαγωγής στοιχείων, τηλεφωνητές, καταμετρητές.

Η ίδια επιτροπή θα επιλαμβάνεται και τυχόν άλλων ειδικών εργασιών με παρόμοια χαρακτηριστικά μετά από συμφωνία ΟΤΟΕ - Τραπεζών.

 

[17]  Πέρα από τις ως άνω αναφερόμενες άδειες που προβλέπονται στις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΟΤΟΕ – Τραπεζών, έχουν εφαρμογή στους τραπεζοϋπαλλήλους άδειες που προβλέπονται σε διατάξεις των ΕΓΣΣΕ και συγκεκριμένα:

 Άδεια λόγω AIDS (άρθρο 11 ΕΓΣΣΕ 2004-2005); «Εργαζόμενοι(-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές».

Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση (άρθρο 12 ΕΓΣΣΕ 2004-2005) «Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξ (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις».

Εκπαιδευτική άδεια για φοίτηση στο Κ.ΑΝ.Ε.Π. – Γ.Σ.Ε.Ε. (άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 2006 - 2007)

«Χορηγείται άδεια 9 μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους /ες, που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.

Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής».

Μονογονεϊκές οικογένειες (άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002-2003)

«Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικί­ας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά με­τά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας».

Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003)

«Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές».

Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς (άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 2002-2003)

«Στους εργαζόμενους (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δυο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.».

Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου (άρθρο 10 ΕΓΣΣΕ 2000-2001)

«Η άδεια γάμου του, άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.»

Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών (άρθρο 11 ΕΓΣΣΕ 2000 – 2001)

«Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος, εφόσον ο/η εργαζόμε-νος/η έχει τρία παιδιά και πάνω».

 

                                                               

[18] Σχετικές με τα θέματα εκπαίδευσης διατάξεις των ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών είναι:

ΣΣΕ 1989

Για το λόγο αυτό, παρέχεται η κατάλληλη επιμόρφωση στους υπηρετούντες υπαλλήλους με εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εκπονούνται με τις Διοικήσεις Τραπεζών, με τη συμμετοχή των αντιστοίχων συλλόγων.

Για την κάλυψη των εξειδικευμένων θέσεων εργασίας που προκύπτουν, εξαντλείται πρώτα η προσπάθεια για την αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού.

ΣΣΕ 1990, 2.02Α.

Α. Εκπαίδευση - Τραπεζικές σπουδές

1) Η συμμετοχή των εργαζομένων στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ στα εκπαιδευτικά προγράμματα που η κάθε μία απ΄ αυτές θα εκπονεί και θα εφαρμόζει, θα γίνεται με κριτήρια αντικειμενικά που θα στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών κάθε ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Για την ικανοποίηση του σκοπού αυτού, θα γνωστοποιούνται τα προγράμματα και θα υποβάλλονται αιτήσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συμμετοχή εκείνων, που με βάση τα προσόντα τους, θα ικανοποιούν τον επιδιωκόμενο, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σκοπό.

ΣΣΕ 1994-1995, όρος 3

3.1. Στις σημερινές συνθήκες η Εκπαίδευση πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη με αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα, έγκαιρη πρόβλεψη και κατάλληλο προγραμματισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης να συμβάλλουν στην κατάλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις ανάγκες των τραπεζικών επιχειρήσεων, της νέας τεχνολογίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Σε κάθε περίπτωση η επαγγελματική εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση των υπαλλήλων και στελεχών έχουν ως σκοπό τόσο την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων, όσο και τη διεύρυνση του μορφωτικού επιπέδου των εργαζομένων. Τα συστήματα εκπαίδευσης των εργαζομένων ανά επιχείρηση προβλέπουν και διασφαλίζουν την καθολικότητα και την δημιουργία ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους εργαζόμενους. Επίσης οι Τράπεζες κατά προτεραιότητα θα προωθήσουν εναλλακτική εκπαίδευση και ανακατάρτιση των υπαλλήλων, που κατέχουν θέσεις, που προβλέπεται να καταργηθούν ή να διαφοροποιηθούν κατά αντικείμενο.

Με γνώμονα τα παραπάνω, το Εκπαιδευτικό-Ερευνητικό Κέντρο της Ε.Ε.Τ. διευρύνει και αναβαθμίζει τη δραστηριότητά του, στη δε εξαμελή Διοικούσα Επιτροπή του συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι της Ο.Τ.Ο.Ε.

3.2 Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της διατραπεζικής εκπαίδευσης με τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, το Εκπαιδευτικό Κέντρο θα προωθήσει:

α) την εκπαίδευση των τραπεζοϋπαλλήλων μέσω σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως,

β) την εναλλακτική εκπαίδευση ή ανακατάρτιση των τραπεζοϋπαλλήλων για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών συνεπειών των τεχνολογικών αναδιαρθρώσεων,

γ) τη δημιουργία Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών, η λειτουργία του οποίου θα βασίζεται στις αρχές της καθολικότητας και των ίσων ευκαιριών. Η επιλογή των εκπαιδευομένων στο Κέντρο αυτό θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και προδιαγραφών.

3.3. Το Εκπαιδευτικό-Ερευνητικό Κέντρο της Ε.Ε.Τ. αναβαθμίζει την ερευνητική του δραστηριότητα με ερευνητικά προγράμματα για την εξέλιξη της απασχόλησης στον τραπεζικό κλάδο και με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για την απασχόληση, για τα συστήματα αμοιβών και πρόσθετων μισθολογικών κινήτρων με βάση το αποτέλεσμα / παραγωγικότητα, καθώς και δεδομένων για τις νέες τεχνολογίες, τις επιπτώσεις τους στις Τράπεζες και στους εργαζόμενους σ΄ αυτές.

3.4. Η Ο.Τ.Ο.Ε. και το Εκπαιδευτικό-Ερευνητικό Κέντρο της Ε.Ε.Τ. συνεργάζονται συστηματικά για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση μελετών ή ερευνών κοινού ενδιαφέροντος, υποβάλλοντας από κοινού αιτήσεις σε Κοινοτικά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης συνεργάζονται για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών, την αξιοποίηση και υλοποίηση Κοινοτικών προγραμμάτων σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης.

 

[19] Τα μέρη δεσμεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δρά­σεις για την αναβάθμιση της δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα­τάρτισης (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003).

[20] Με το άρθρο 13 της ΕΓΣΣΕ 1994-1995 ορίστηκε ότι «οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στοιχεία και να
ενημερώνουν τα συμβούλια των εργαζομένων καθώς και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων της επιχειρήσεις σχετικά με τα θέματα που συνδέονται με τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, όπως είναι οι στόχοι, οι επιλογές, οι αποζημιώσεις».

[21] Προτού εφαρμοστούν οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, είχε συμπεριληφθεί στη ΣΣΕ ΟΤΟΕ 1994-1995 η ακόλουθη διάταξη: Επιδεικνύοντας ευαισθησία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και με γνώμονα την καλλίτερη προσαρμογή του τραπεζικού συστήματος στο ισχύον πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέρη συμφωνούν ότι οι Τράπεζες πέραν της εφαρμογής των ήδη συμφωνημένων και των οριζομένων από την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα αυτό, προσαρμόζονται στις αρχές, στις προδιαγραφές και στις κατευθύνσεις που προκύπτουν από την Οδηγία 90/270 ΕΟΚ για τις θέσεις εργασίας που χρησιμοποιούν, όσον αφορά στις συσκευές οπτικής απεικόνισης. Η οδηγία  90/270 εφαρμόζεται ήδη με το πδ 398/94.

 

[22]  Το άρθρο 10 της ΕΓΣΣΕ 1997 ορίζει αναφορικά με την νυκτερινή εργασία εγκύων γυναικών «Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενες είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση προγραμμάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυχτερινή βάρδια. Σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης».

 

[23] Για τα θέματα ασφαλείας Τραπεζών συνιστάται μικτή γνωμοδοτική επιτροπή αποτελούμενη από 3 εκπροσώπους των Τραπεζών και 3 εκπροσώπους της ΟΤΟΕ, η οποία θα διερευνά και θα εισηγείται λύσεις για όλα τα θέματα τραπεζικής ασφάλειας. Οι Τράπεζες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνδράμουν το έργο της επιτροπής (ΣΣΕ 1993).