ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.   08/05/2016
See:
 

 
 

Send by email   Tweet it   Share it

Εκτύπωση Επιστροφή
Copyright ©2010 OTOE
 

  Γραμματείες
 

  Επισκεφθείτε ...


Ινστιτούτο Εργασίας
ΟΤΟΕ
 
Δι. Κ. Ε.Τε.
 

  Το δίκτυό μας